Column: De noodzaak van bewegen
20 Jul, 00:59
foto
Illustratie: kine2care.be


Het komt steeds vaker voor dat er geen lessen lichamelijke opvoeding worden verzorgd op school. Steeds meer scholen hebben niet eens de beschikking over een leerkracht Lichamelijke opvoeding. Is die er wel, dan is er geen accommodatie om te sporten. Dit zijn slechts enkele uitdagingen waardoor het bewegingsonderwijs niet structureel kan worden verzorgd. Mede hierdoor bewegen veel kinderen op de basisschool minder dan wenselijk. Daarnaast is gebleken dat kinderen minder fit en motorisch minder vaardig zijn in vergelijking met drie tot vier decennia geleden. Net zoals de basis voor de intellectuele ontwikkeling van een kind zo vroeg mogelijk wordt gelegd, is het wenselijk dat ook de basis voor de sportontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt gelegd. Hadden kinderen voorheen mogelijkheden zat om te kunnen bewegen, thans is een groot deel van hen aangewezen op de lessen lichamelijke opvoeding. De eerder aangehaalde problemen noodzaken ouders ertoe om hun kind aan te melden bij een sportvereniging, echter kunnen veel ouders zich dat niet permitteren.

Gelet op het bovenstaande hebben veel kinderen geen mogelijkheden om verantwoord te bewegen. Deze generatie kinderen is erg in het nadeel, want ook buitenspelen en bomen klimmen, zijn helemaal verdwenen als dagelijkse bezigheid van kinderen. Ouders stoppen de kinderen een smartphone of tablet in de hand om hen zoet te houden en gaan vervolgens aan het werk om brood op de plank te brengen. Natuurlijk kan de ouders niets verweten worden, want de economische situatie noopt hen er vaak toe om meerdere banen te hebben. Het kind is dus zowel op school als thuis niet in de gelegenheid om voldoende beweging te hebben.

Behalve dat kinderen die reeds vroeg verantwoord leren bewegen over het algemeen later geneigd zijn om te gaan sporten, zijn er nog meer valide argumenten om kinderen in de gelegenheid te stellen om de aanbevolen hoeveelheid beweging te hebben. Zo draagt voldoende beweging bij tot een goede lichamelijke en mentale gezondheid. Voorts heeft voldoende beweging positieve effecten op  de botkwaliteit en een niet te onderschatten voordeel is dat kinderen beter op gewicht blijven. Gezien het belang van bewegen bij schoolkinderen tot en met 12 jaar is het aan te bevelen dat ouders  hun kroost tenminste 1 uur per dag redelijk intensief laten bewegen. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat er een verband bestaat tussen bewegn en de cognitieve ontwikkeling (het process van het opslaan, verwerken, terughalen en toepassen van informative) van een kind. Daarnaast speelt beweging ook een rol bij de sociaal-economische ontwikkeling. Kinderen die weinig bewegen zullen dus meer moeite hebben om zich te uiten en om te gaan met de eigen gevoelens, hetgeen de kans op emotionele problemen vergroot.

Het gezegde ‘jong geleerd is oud gedaan’ geldt ook voor bewegen. Kinderen die heel vroeg verschillende bewegingsvormen hebben geleerd, zijn geneigd daaraan vast te houden. Ook wanneer ze volwassen geworden zijn, zal deelname aan bewegingsactiviteiten hen makkelijker vergaan. Voldoende bewegen heeft veel meer voordelen dan hier besproken. Laten we  met ons allen ongeacht onze omstandigheden, ervoor zorgen dat we tenminste een uur per dag bewegen en zo op termijn zorgen voor een gezondere gemeenschap.

Mireille Hoepel
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June