Simons: NDP 120% in staat land weer op rails te brengen
06 Jul, 02:55
foto
NDP-ondervoorzitter Jennifer Geerlings-Simons in Ocer, dinsdagavond. Ze spreekt de kadervergadering toe. De paarse partij is 36 geworden. (Foto: René Gompers)


De NDP is “120 procent” in staat om het land weer op de rails te brengen. Maar daarvoor zal de partij moeten veranderen, beter worden en gemaakte fouten nooit meer moeten maken. De huidige regering heeft heel veel kapot gemaakt, het land is vallende in een afgrond. De NDP zal zodanig moeten trainen om “net als de hulpverleners van 911” snelle en kundige oplossingen te brengen om het land te redden. Dit stelt Jenny Geerlings-Simons, ondervoorzitter van de NDP op de kadermeeting in Ocer.

Het land is economisch, sociaal, medisch en onderwijskundig in puin, geeft Geerlings aan. Ook de relaties tussen de diverse etnische groepen is onder druk komen te staan. Als er één ding is dat de NDP wel goed gedaan heeft, is het om de verschillende groepen te verenigen geeft de politica aan: “We hoeven misschien niet van elkaar te houden maar we zijn verplicht goed met elkaar te leven anders kan dit land niet bestaan.” De huidige regering onder Chan Santokhi heeft misbruik gemaakt van de ‘bromki dyari’ tijdens de verkiezingen van 2020. Na de verkiezingen bleek het maar om “enkele bromki’s” te gaan, deelt ze mee.

“Het fundamentele probleem dat ik zie is dat we een regering hebben gekregen die het op zich heeft genomen om vanaf 2020 de samenleving af te breken,” geeft Geerlings aan. Zo is de rechtsstaat afgebroken, de rechten van mensen om te praten, het recht om te demonstreren, het recht op leven, somt ze op. “Wij waren niet volmaakt, de NDP, het Front en andere regeringen,” benadrukt ze. “En wat we hadden is afgebroken.”  Een rechterlijke macht en de regering zitten op elkaars schoot, het bestuurlijke systeem wordt afgebroken; men houdt zich niet aan wetten, openlijke corruptie, een vicepresident die auto’s verloot, haalt ze aan.

“Ons land staat niet aan de afgrond, we vallen er al in, en we bidden voor een tak of rots om aan vast te houden,” merkt Simons op. “We vallen al, dat is Suriname vandaag. Als we dat ding niet stoppen gaat het echt niet goed met ons aflopen.” Ze merkt op dat de “mensen die het land afbreken” niet alleen Surinamers zijn. “We hebben te maken met een groep mensen die internationaal bezig is met ons land.”

De NDP topper merkt op dat het “pak slaag van 2020” ernstig is geweest en voor een enorme terugval (in zetels) heeft gezorgd. De partij heeft de hand in eigen boezem gestoken en is begonnen aan verandering. De ervaring van 10 jaar wordt meegenomen, bij een eventuele regeerperiode zullen zaken anders moeten lopen: “En waar dingen niet goed zijn gegaan, we moeten leren om ze nooit meer te doen.”

Binnen de partij moeten gelederen worden gesloten zodat in een hechte eenheid de verkiezingen van 2025 worden ingegaan “want de NDP kan 120 procent het land weer op spoor brengen.” Maar er zijn voorwaarden benadrukt Simons; NDP moet een partij worden waarvan men ziet en weet dat het, het land kan herorganiseren.

“Als we in Amerika waren zouden we 911 bellen,” merkt Simons op. “Dat betekent dat NDP zichzelf zodanig moet scholen, zo versterken, zo verenigd zijn om als die artsen van 911 te kunnen functioneren. Want het land dat we willen overnemen in mei 2025…wat meneer Chan heeft gezegd bij de verkiezing van 2020 dat het land failliet was, heeft hij nu waargemaakt… het land was niet failliet maar het lijkt er vandaag op dat het failliet is. We hebben niet alle cijfers maar het is wel failliet op het gebied van de voorzieningen, instituten en sociaal. En dat is het land dat we willen overnemen.”

Simons is ervan overtuigd dat “we can do the job” zolang NDP ook aan zichzelf blijft werken: “We moeten die partij veranderen, verbeteren, versterken voor die marathon.”  De eerste stap is al gemaakt: een boekwerk genaamd ‘NDP, politiek programma’ waarin de richting en visie is vastgelegd. De partij moet de uitdaging aangaan om het vertrouwen van het volk in politiek en bestuur -dat door deze regering helemaal is weggezakt- terug te winnen.

Simons: “De partij zal aan de samenleving duidelijk moeten maken dat transparantie, voorspelbaarheid van bestuur, bestrijden van corruptie, onmisbare onderdelen zijn van haar programma. Daardoor kan het vertrouwen in elkaar en het volk terugkomen. Alleen door het vertrouwen terug te winnen, door goed bestuur te hebben kunnen we de neergang in Suriname tot stilstand brengen en nieuwe kansen scheppen voor de samenleving.”

Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March