Ambtenaren worden niet uitbetaald zonder registratie
09 Jun, 02:54
foto
De nadere wijziging van de Personeelswet is na een rumoerige behandeling aangenomen met 26 stemmen vóór en 13 tegen.


Met 13 stemmen tegen en 26 vóór is de initiatiefwet om de Personeelswet te wijzigen, donderdag aangenomen door De Nationale Assemblee. Ambtenaren die zich niet registreren, lopen het risico dat hun salaris wordt geblokkeerd. Patricia Etnel (NPS), een van de initiatiefnemers die zich hierin niet kon terugvinden, heeft zich teruggetrokken. Zij had ook een andere mening dan de twee mede-initiatiefnemers Edgar Sampie (ABOP/PL) en Cedric van Samson (VHP). NDP-fractieleider Rabin Parmessar gaf de kwalificatie 'gangsterwet'. Zijn collega van de BEP, Ronny Asabina noemde het een 'onding'. Stephen Tsang en Melvin Bouva (NDP) hadden het over een gelegenheidswetgeving om politieke rancune toe te passen. 

De oppositie wilde ook weten hoeveel ambtenaren in dienst zijn genomen sinds juli 2020 toen deze regering aantrad. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken zei dat hij een moeras van gegevens heeft aangetroffen. Hij deelde mee de gegevens niet voorhanden te hebben en was van plan deze in januari volgend jaar te presenteren. Na heftige protesten zei hij deze later dit jaar vrij te geven. De oppositie voerde aan dat de regering het overheidsapparaat wil saneren, maar de transparantie ontbreekt. Volgens de bewindsman worden er niet correcte gegevens verstrekt over het aantal ambtenaren. Ook de Rekenkamer zou verkeerde cijfers hebben. Hierover is de minister reeds in contact getreden met het instituut dat de werkarm is van De Nationale Assemblee. Ook gegevens van Assembleelid Soewarto Moestadja dat er ruim 5.000 mensen in dienst zijn genomen, zouden niet kloppen volgens Somohardjo. Wat de werkelijke cijfers zijn, is niet duidelijk geworden.

Etnel voerde aan dat het helemaal niet nodig is om een speciaal artikel in de wet op te nemen, waarin is vastgesteld dat ambtenaren die zich niet houden aan de registratieplicht, geen loon zullen krijgen, totdat ze hieraan hebben voldaan. Zij voerde aan dat dit besluit in strijd is met andere bepalingen in de Personeelswet. Zij voorspelt dat binnen de kortste keren deze wet aan het Constitutioneel Hof zal worden voorgelegd voor toetsing. Het oordeel zal niet in het voordeel zijn van de regering. Ook verwacht Etnel dat er vele rechtszaken tegen de Staat zullen worden ingediend, omdat de wet strijdigheden bevat. Op basis van de Personeelswet kan niet zonder toestemming van de ambtenaar het salaris worden ingehouden.

Somohardjo merkte op dat 90% zich heeft geregistreerd. Mensen die geen arbeid verrichten, moeten ook niet ervoor worden betaald, stelde hij. De bewindsman is het niet eens met de kritiek dat de regering ambtenaren verplicht om thuis te blijven. Mensen mogen vrijwillig uit de dienst treden. Bijkans 1.000 ambtenaren hebben bij de registratie te kennen gegeven hier gebruik van te zullen maken. Aanvankelijk was 36 maanden uitgetrokken voor ambtenaren die hun eigen onderneming willen opzetten. Tot nu toe is 18 maanden gebruikelijk. Op voorstel van VHP-fractieleider Asis Gajadien is het aantal maanden teruggebracht naar 24.

Ebu Jones (NDP) voerde aan dat een wet dient om ordening te brengen en niet om tuchtstraffen uit te delen. Hij vindt het niet in de haak dat De Nationale Assemblee meewerkt en als pressiemiddel wordt gebruikt om ambtenaren te straffen voor een langere periode. Gajadien stelde dat de wet beoogt dat mensen die niet werken, ook geen geld moeten ontvangen. Getracht wordt om ordening te brengen in het ambtenarenapparaat. De aanpassingen moeten leiden tot verbetering van de Personeelswet. Asabina blijft erbij: "A wet dya no wroko".
Advertenties