DNA-leden NDP informeren internationale gemeenschap
01 Jun 2023, 12:48
foto


De Assembleeleden Jennifer Vreedzaam, Claudia Sabajo en Iona Edwards (NDP) hebben verdere briefing aan internationale gemeenschap gedaan over schenden van rechten van Inheemse volkeren. Zij zijn leden van de Inheemse gemeenschap.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van 2 mei 2023 te Pikin Saron en nabij gelegen Inheemse dorp Bigi Poika, is het van belang dat de internationale gemeenschap niet alleen wordt geïnformeerd maar het absoluut noodzakelijk is dat de Inheemse DNA leden de Inheemse gemeenschappen ondersteunen wanneer ze meer dan ooit te maken krijgen met landroof, criminalisering, excessief geweld en nog veel meer. De huidige Surinaamse regering faciliteert meer dan ooit invasie van inheems woon- en leefgebieden waarbij de bescherming van Inheemse volken onder druk komt te staan en een beleid wordt uitgevoerd dat in overeenstemming is met een dictatoriale ideologische richting waarbij eenzijdig informatie, non-transparantie en machtsvertoon de boventoon vieren.

De gebeurtenissen in Pikin Saron zijn nog vers in het geheugen en niets is veranderd en tegendeel wordt de Inheemse bevolking nog meer geconfronteerd met uitgifte van de gronden aan derden nabij hun woon- en leefgebieden. De Inheemse bevolking heeft bij talloze gelegenheden aan de regering van Suriname haar zorgen kenbaar gemaakt met betrekking tot de veronachtzaming van de rechten, nadat zij ontdekte dat de woon- en leefgebied waarop zij leeft en waarop de voorouders leefden, door de regering van Suriname wordt uitgegeven aan particuliere derden.

De Inheemsen volken hebben vaak geen schriftelijk bewijs, zoals grond titels, ook al hebben ze hun land generaties lang consequent bewoond en hebben ze hun woon en leefgebied gedemarkeerd  wordt dat niet geaccepteerd en gebruikt door de regering van Suriname in haar administratie.

Op 2 mei 2023 werden activisten, allemaal van Inheemse afkomst, achtervolgd door de politie en de confrontatie escaleerde rond een nabijgelegen inheems dorp Bigi Poika, waar de groep activisten willekeurig met geweren werden beschoten en twee van de activisten werden gedood. Er is nooit een officiële verklaring uitgebracht omtrent de toedracht en de feiten, terwijl is gebleken dat inheemse mannen zijn beschoten en mishandeld en dood zijn gegaan door het geweld gebruikt tegen hen. De lichamen van de overledenen vertonen duidelijke tekenen van extreme fysieke mishandeling en tot nu toe heeft de regering de gebeurtenissen niet opgehelderd.

Ondergetekende stellen vast dat de regering van Suriname duidelijk in strijd handelt met de United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) o.a;
- De families van de overledenen weinig rechten beleven
- De families van de overledenen een onafhankelijke onderzoek hebben opgeëist,  maar de reactie van de procureur- generaal op zich liet wachten en uiteindelijk geen toestemming is gegeven
- Weinig of geen reactie van de overheid over de uitgegeven gronden
- In de buurt van het dorp Apoera en Tibiti is vermoedelijk inheems land uitgegeven en of verkocht aan buitenlandse agrarische boeren onder andere mennonieten
- De betrokken bedrijven die werken in de woon en leefgebieden worden beschermd door het Nationaal leger
- Gesprekken met de overheid leveren niets op
-  De ontwerp wet gronden rechten van inheemse volkeren wordt besproken in het parlement, maar wordt vertraagd door lobbywerk van een kleine groep particuliere bedrijven die meer land claimen en vermoedelijk het willen omzetten in individueel eigendomsrecht.

Schendingen van Inheemse grondenrechten zijn in veel regeringen geweest, maar zijn toegenomen en verergerd door de huidige Surinaamse regering met een willekeur beleid dat toegang geeft aan meer hout concessionarissen, mijnbouw en agri-business in uitgestrekte stukken land in het binnenland dat bekend staat om zijn 93% bos dekking, longen van de wereld en het laatst overgebleven tropisch regenwoud ter wereld.

Naarmate de strijd voor Inheemse rechten in Suriname intensiever wordt, is er een dringende behoefte als vrienden en buren om gezamenlijk te helpen de rechten van inheemse volkeren te waarborgen, de dreiging voor vernietiging van de Amazone te stoppen en ervoor te zorgen dat de inheemse volkeren in staat zijn om het te beschermen en te beheren - het in stand houden van hun leefwijze- en de overgrote meerderheid van de biodiversiteit in de wereld voor uitsterven te behoeden.

Verder vragen de DNA leden de internationale gemeenschap ondersteuning om de Surinaamse regering erop te attenderen de inheemse rechten te beschermen en te  waarborgen die zijn vastgelegd in de internationale VN verdragen en in het geval van kalinja en Lokono vonnis waar de staat Suriname is veroordeeld door het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens.

Leden van De Nationale Assemblee
Jennifer Vreedzaam, Claudia Sabajo en Iona Edwards
Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June