Gezondheidscentrum Stoelmanseiland 65: MZ niet weg te denken
29 May, 21:06
foto
Groot feest bij het Gezondheidscentrum Stoelmanseiland. Het centrum bestond zondag 65 jaar. Dit heuglijke feit is niet onopgemerkt voorbij gegaan. (Foto: MZ)


Het Gezondheidscentrum van de Medische Zending (MZ) te Stoelmanseiland bestond zondag 65 jaar. Het centrum is vernoemd nar de legendarische Surinaamse zendeling, Johannes King. Bestuur en directie van MZ hebben dit heuglijke feit gevierd met hun partners onder andere: het ministerie van Volksgezondheid, gezondheidsorganisatie PAHO, het Zeister Zendingsgenootschap, het districtscommissariaat, het traditioneel gezag en de gemeenschap van ressort Stoelmanseiland. Assembleelid Obed Kanape vertegenwoordigde de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee.

“Dankzij de Medische Zending sta ik vandaag hier. Ik was al halfdood, maar zie hier, ik leef”. Geboren op de poli van Drietabbetje benadrukte Kanape het belang van het werk van de MZ. Van zijn moeder vernam hij dat zijn geboorte gepaard ging met complicaties, maar door kordaat optreden van de gezondheidszorgassistent heeft hij het levenslicht mogen aanschouwen. Hij voerde aan dat de MZ een niet weg te denken identiteit is in de gezondheidszorg en samenleving. Ondanks de beperkte middelen en de grote logistieke uitdagingen, blijft de organisatie zich liefdevol inzetten voor de bewoners van het binnenland.

Ook minister Amar Ramadhin is vol lof over het werk van de MZ en vindt dat deze organisatie veel meer waardering verdient, dan wat ze nu krijgt. Hij merkte op dat met het 65e jubileum er genoeg potentie, kennis en ervaring is opgebouwd. "Dat kan je niet zomaar laten voorbij gaan. Dat verdient een betere waardering”. De minister ziet in de MZ een waardige partner op het gebied van gezondheidszorg. De komende tijd zal er ook veel aandacht worden besteed in de preventieve zorg van het binnenland, gezien het feit dat chronische aandoeningen net als in de kustvlakte, zijn opmars doet in het binnenland. “Wij willen meer investeren in de preventieve zorg en een gezonde levensstijl bevorderen. Daarom hebben wij het Suriname Hearts Initiatief ook gelanceerd”.

MZ-directeur Herman Jintie en onderdirecteur Maureen van Dijk-Wijngaarde zijn vooral dankbaar dat de MZ beschikt over een team dat het werk met veel passie en liefde doet. “Zonder het team, zonder onze medewerkers, zouden wij deze mijlpaal niet hebben bereikt. Daarom danken wij een ieder voor het harde werken binnen de Medische Zending. Grantangi!”.
Advertenties

Tuesday 26 September
Monday 25 September
Sunday 24 September