Overheidscommunicatie heeft nog veel uitdagingen
28 May, 04:45
foto
President Chan Santokhi ontvangt van Angela van der Kooye van CCPR een schilderij van Derrick Vanier, getiteld Communicatie. Hij heeft ook een plakkaat gekregen als keynote spreker.


De resultaten van de verschillende sessies van het tweejaarlijkse communicatiecongres dat vrijdag is gehouden door het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR) zullen aangeboden worden aan president Chan Santokhi. Hij heeft het congres geopend en was de keynote spreker. De president benadrukte dat communicatie een van de zaken is die veel beter moet. De boodschap moet in begrijpelijke taal worden vervat opdat deze overkomt bij de samenleving en ook in de ghetto's.

Angela van der Kooye, voorzitter van het CCPR, zegt in gesprek met Starnieuws dat met de discussie over effectieve overheidscommunicatie is opgestart. De rode draad tijdens het congres was dat de overheid ervoor moet zorgen dat de informatie beschikbaar wordt gesteld. Er dient transparantie te zijn. "Geef ons de informatie en wij maken de vertaalslag naar de de burgers", merkte een mediawerker op. De toegang tot de informatie is belangrijk.

Tijdens het congres zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen. De verschillende inleiders hebben een masterclass of een workshop verzorgd waarbij zijn hun kennis en ervaring hebben gedeeld met de participanten. "Overheidscommunicatie vraagt om tweezijdige communicatie met alle actoren in de samenleving. Transparant communiceren en continue afstemming zijn hierbij erg belangrijk. Omgaan met (crisis)situaties vraagt om een adequate voorbereiding, werkprocedures en protocollen", stelt Van der Kooye. Ook de rol van social media en fake news bij overheidscommunicatie werden onder de loep genomen. Benadrukt werd tijdens het congres dat het belangrijk is dat de overheid zo snel mogelijk de juiste informatie geeft om te voorkomen dat fake news de overhand krijgt in dit Internet tijdperk.

Overheidscommunicatie vanuit de verschillende overheidsinstituten staat momenteel onder enorme druk. De burgers worden geïnformeerd over diverse prioriteitsgebieden en dat vraagt om continue voorbereiding en afstemming. Tijdens het overheidscommunicatiecongres is dit onderwerp uitvoerig belicht. Overheidscommunicatie is een wisselwerking tussen enerzijds de overheid en anderzijds de burgers. De kloof die er kan ontstaan tussen de overheid en de burgers kan zorgen voor onbegrip, wantrouwen en onnodige aannames.

Het congres is afgesloten met een debat waarbij effectieve communicatie, technologie en de beschikbare capaciteit uitvoerig zijn besproken. Eveneens kwam aan de orde de rol van ICT bij het overbrengen van de boodschap naar het publiek. Er is nog veel werk aan de winkel om zo snel en zo duidelijk mogelijk de samenleving informatie te verstrekken in begrijpelijke taal aan het publiek dat daar het recht op heeft.
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April