Wim Udenhout onmiskenbaar een reparatieproces pionier
26 May 2023, 12:44
foto


De toenmalige Surinaamse diplomaat Wim Udenhout heeft namens de regering-Venetiaan internationaal furore gemaakt op de VN Wereldconferentie tegen Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Aanverwante Intolerantie. De conferentie is in augustus/september 2001 in Zuid-Afrika gehouden en was de derde VN conferentie van zijn soort.

De verwachting in 2001 was dat president Ronald Venetiaan als regeringsleider deze internationale conferentie zou bezoeken en aanwezigen zou toespreken. Dit is toen niet doorgegaan. Ambassadeur Udenhout is toen door de regering afgevaardigd. In Zuid-Afrika is de ambassadeur op sublieme wijze gefaciliteerd door de toenmalige ambassadeur Wilfred Roseval en zijn staf.

De locatie van de Surinaamse delegatie was tijdens de Durban conferentie op loopafstand van de Nederlandse delegatie, wat later een voordeel zou blijken te zijn. Mevrouw Barryl Biekman was namelijk in de hoedanigheid van liaison van de Nederlandse Ngo's lid van de Nederlandse delegatie. In deze hoedanigheid heeft zij een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de historische toespraak die door de Surinaamse Ambassadeur op deze wereldconferentie is uitgesproken.

Ambassadeur Wim Udenhout heeft onder meer in zijn toespraak namens de Surinaamse delegatie gesteld dat:
1. Slavenhandel en slavernij onmiskenbaar misdaden waren en zijn tegen de menselijkheid;
2. Reparaties en compenserende maatregelen noodzakelijk zijn voor de erkenning van de zaken die in het verleden verkeerd zijn gegaan, voor het helingsproces, dat het proces van de inclusie van de meest gemarginaliseerde groepen zal versnellen;
3. Tegelijkertijd financiële middelen beschikbaar moesten worden gesteld voor educatieve en bewustwordingsprogramma’s.

De toespraak van de ambassadeur is met luid applaus van de aanwezigen op de conferentie ontvangen. Tijdens deze VN conferentie heeft ook de toenmalige Nederlandse minister Rogier van Boxtel namens zijn regering voor het eerst diepe spijt voor het Nederlandse slavernij verleden uitgesproken. Mede op aandringen van de Surinaamse delegatie op de conferentie, heeft minister van Boxtel niet lang na de VN Durban conferentie, Suriname verzocht.

Ambassadeur Wim Udenhout, als vertegenwoordiger van de Surinaamse regering was een voorloper in het reparatieproces, want pas op 19 december 2022 zou de Nederlandse premier Mark Rutte namens de Nederlandse regering erkennen dat slavenhandel en slavernij misdaden waren tegen de menselijkheid.

Een belangrijke pionier van het wereldreparatieproces heeft ons met het overlijden van ambassadeur Wim Udenhout verlaten.

De Nationale Reparatie Commissie Suriname wenst de familie en vrienden van de overledene, maar ook Suriname veel sterkte toe.
Namens het Bestuur van de Nationale Reparatie Commissie Suriname.
Armand Zunder, voorzitter.

Advertenties