Tiental wetten moet uiterlijk september goedgekeurd zijn
24 May, 12:31
foto
President Chan Santokhi krijgt een update over de stappen die gezet zijn om hiaten in het landenevaluatierapport door CFATF te dichten. (Foto: CDS)


Tussen nu en september moet een tiental wetgevingsproducten door De Nationale Assemblee worden goedgekeurd, dat te maken heeft met bestrijding van money laundering en terrorisme financiering. “Als land hebben we een target gesteld om in november dit jaar, op de laatste plenaire vergadering van de Caribbean Action Task Force (CFATF), een update te geven van de stappen die Suriname zet om de hiaten in het landen evaluatierapport te adresseren”, zegt coördinator Roy Baidjnath Panday.

Suriname heeft internationale expertise ingehuurd om een tweede nationale risicoanalyse op te zetten, die betrekking heeft op de dreigingen voor money laundering, terrorisme financiering en proliferatie financiering, meldt de Communicatiedienst Suriname.Het internationale bureau, de Kroll AML divisie, is onderdeel van een wereldwijd instituut, welke landen en centrale banken helpt in het adresseren van verschillende vraagstukken, waaronder ook de bestrijding van money laundering, terrorisme financiering en wapenhandel- en verspreiding financiering. Kroll heeft ingestemd, op Surinames verzoek, om begin juni een missie naar Suriname uit te sturen om het assessment uit te voeren. Het assessment rapport zal aan de Anti-Money Laundering Steering Council worden opgeleverd op of omstreeks juni 2024.

Kroll zal op beleidsniveau met actoren praten, maar ook op operationeel en technisch niveau.Tevens zullen technische mensen, met name vanuit het Openbaar Ministerie, de Centrale Bank, Korps Politie Suriname, de Raad Internationale Sancties en ook van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, als ook Justitie en Politie, hun lijst over de hoog geprioriteerde acties, geïnventariseerd, communiceren met een vertegenwoordiger vanuit het parlement. Deze vertegenwoordiger heeft meer de positie van een observer binnen de consul, om uit die observatie na te gaan waar de inspanningen van De Nationale Assemblee op gericht zijn. De technische mensen zullen de inventarisatie, voor wat wetgeving betreft, voorleggen aan de voorzitter van het parlement om te kunnen nagaan wanneer deze wetgevingsproducten op de agenda kunnen worden gebracht om het proces in gang te zetten welke moeten resulteren in openbare debatten rond de wetgeving ten einde die goed gekeurd te krijgen op weg naar de publicatie zodat ze in werking kunnen treden.

President Chan Santokhi, als  voorzitter van de Steering Council, heeft dinsdag een update gekregen van alle activiteiten die er de afgelopen periode verricht zijn om stappen te zetten in het adresseren van de hiaten in het Surinaamse rechtssysteem. Met name is gesteld om de hoog geprioriteerde acties als eerst te adresseren.
Advertenties

Saturday 10 June
Friday 09 June
Thursday 08 June