Column: Geen olie op het vuur gooien
09 May, 00:59
foto
Handgranaat gebruikt te Pikin Saron.


Als scherpe handgranaten zijn gisteren vragen op de regering afgevuurd in De Nationale Assemblee over zaken die heel Suriname bezighouden. Het is precies een week geleden dat het smeulende vuur hoog is opgelaaid te Pikin Saron, Maripaston en omgeving. Deze incidenten zijn niet als donderslag bij heldere hemel gekomen. De oudste bewoners van het land en de tribale volken vragen decennialang om de grondenrechten eindelijk in orde te maken.

Eerst kwamen de koloniale machthebbers met spiegeltjes en kraaltjes en opeenvolgende politieke partijen hebben dit beleid voortgezet. Steeds weer werd bij verkiezingscampagnes beloofd dat de grondenrechten in orde zouden worden gemaakt. Er zijn ettelijke krutu's hierover gehouden, maar de daden bleven en blijven uit. Integendeel zijn er concessies uitgegeven voor houtkap en goud in de gebieden die behoren tot de voor- en achtertuin van de in stamverband levende groepen. De gronden maken deel uit van het jachtgebied en de kostgrondjes. Zelfs internationale veroordelingen zijn naast zich neergelegd.

De regering heeft de vele pijlen die werden afgeschoten door de oorspronkelijke bewoners van het land, genegeerd. De bogen bleven gespannen en de pijlen werden steeds giftiger. De ongeoorloofde activiteiten in hun gebieden namen toe. Hoewel er geen nieuwe concessies zijn uitgegeven door deze regering, zijn negen stuks toch verlengd. Uiteraard moeten diverse belangen worden afgewogen, maar uiteindelijk blijkt toch volgens mededelingen van minister Dinotha Vorswijk dat er onderhandeld wordt met een ondernemer om een concessie in te trekken in het Pikin Saron gebied, zonder dat de rechter ertussen komt. Nu pas wordt een kolkende put gedempt.

De Wet Grondenrechten is afgelopen week eindelijk in behandeling genomen. Deze wet is ingediend door de regering. Bepaalde concessies hadden niet verlengd moeten worden en de goudader te Maripaston moest niet aan family worden gegeven, terwijl deze ontdekt is door de lokale bevolking die is weggejaagd uit het gebied. Je kan op je klompen aanvoelen dat de goudkoorts zou uitbarsten met zulke onverantwoorde beslissingen. Het is problemen zoeken, terwijl de emmer al overloopt van ellende. 

President Chan heeft in zijn sheriffstijl in landsvergaderzaal uitgelegd dat de wapens en handgranaten van dezelfde bron zijn die gebruikt zijn om journalist Jason Pinas nog meer schrik aan te jagen, bij de aanslag op het kantongerecht, de mislukte moordaanslag op een piloot en nu te Pikin Saron. Strategisch gezien zullen schakers hun moves maken en kraters slaan op het speelveld. Er zijn overal brandhaarden om het vuur fel te doen oplaaien. Van al de aanslagen is er helemaal geen openheid gegeven, ondanks het beloofde grondige onderzoek. Als de regering niet in staat blijkt te zijn oprecht en eerlijk zaken op te lossen, zal het vuur alleen maar hoger opgestookt worden op weg naar mei 2025 met als gevolg alleen maar verliezers.

Nita Ramcharan
Advertenties

Sunday 03 March
Saturday 02 March
Friday 01 March