Column: Borrelpraat no. 760
02 Apr 2023, 22:46
foto


“Beste broeders, het politieke touwtrekken om ‘het beste’ kiesstelsel is intussen losgebarsten.”
“Klopt, allerlei voorstellen, bijna allemaal tot nu toe in strijd met het vonnis van het Constitutioneel Hof.”
“Politici hier en in feite overal ter wereld doen toch steeds wat zij willen; hun belangen gaan altijd vóór. Het belang van de bevolking komt meestal een beetje als laatst.”
“Net als Nederland krimpt en kreunt onder de stikstof last, krimpen en kreunen wij onder de alsmaar stijgende koersen last.”
“En de weldenkende economisten zijn weer eens de eenzame roependen in de woestijn.”
“En het beleid neemt nou net weer eens de verkeerdste maatregelen om de koers te beteugelen.”
“En Gajjedien-wil-je-dat-zien veegt eerst terecht de vloer aan met de regeringsmaatregelen en houdt nu een mini-nationaal beraad met alle monetaire steekhouders. Dat houdt geen steek, want de juiste maatregelen blijven maar uit.”
“En wat is volgens u, meester in de allesweetkunde, dan de juiste maatregel?”
“Simpel, net als bij dat spelletje Monopoly: als je je schulden niet kan betalen, moet je je straten, eventueel met huizen en hotels erop, maar verkopen.”
“En wat kunnen wij dan verkopen?”
“De staat verkoopt zijn aandelen in Staatsolie aan Surinaamse valutabezitters. Met de opbrengsten kan je de koers stabiliseren en de rust op de valutamarkt brengen.”
“Jeetje, wat een rot-voorstel.”
“Alleen met valuta kan je een koers stabiliseren, niet met gepraat, gepraat en nogmaals gepraat. Praatjes vullen geen gaatjes.”
“En terwijl het gras maar groeit, sterven de paarden.”
“En ook VeeHapPee-topper Sjarvrouw gaf Kaw-tere Lonneman er flink van langs en voor de vorm kreeg zijn partijvoorzitter ook wat veegjes uit de pan, terwijl de douane met de pan van corruptie in het gezicht werd geslagen.”
“Goed zo, voor mij een grote big up voor ondervoorzitter DNA, de heer Sharvrouw.”
“Voor mij: neks big up. Allemaal komedie, doorgestoken kaart. Nu pas, na meer dan twee jaar geblunder, geplunder en geklunder met openlijke vreet-na-pot heeft Sharvrouw opeens mond gekregen? Waar was hij met de rest van die oranje jaknikkers al die tijd?”
“Let op je woorden, straks komt de moraal-politie je ook oppakken wegens belediging van de heilige politieke kleur.”
“Maar bepaalde figuren ruiken mogelijke staatsmacht en proberen via allerlei zogenaamde niet-politieke orga’s aanhang te verwerven.”
“Bosje wist een zaal te vullen met intellectuelen, politici, ondernemers, mediamensen en ga zo voort.”
“Brengen allerlei mooie en ware presentaties snel valuta in het laatje om de koers te stabiliseren?”
“En meester Jennifer deed dat dunnetjes over met ook zo een club bijeen geharkt alternatieve intellectuelen, die met Passie dit Land gaan redden.”
“Maar ze heeft groot gelijk met: ‘Als superieuren maar aan de politieke kantlijn blijven staan, worden ze geregeerd door inferieuren.”
“Ow, dus de oplossing is dat je als superieuren met die inferieuren moet gaan participeren, participeren en nogmaals participeren, dus met ze gaan meedoen, jeetje-mineetje-portemonneetje.”
“Zijn al onze weldenkenden pas na bijna 50 jaar onafhankelijkheid achter de waarheid en werkelijkheid gekomen van ons onvermogen, onze impotentie dit land met zijn zovele mogelijkheden op te bouwen? Wie denkt wie weer eens voor de gek te houden?”
“Meester, u hebt mooi praats en hebt maar kritiek op alles en iedereen, behalve op uw eigen onvermogen om het beter te doen.”
“Nou, ik ben het wel eens met meester. Kijk naar die patyapatya die nu losgebroken is rondom ons oneerlijk en ondemocratisch kiesstelsel.”
“Zal het ConHof kunnen voorkomen dat die lap'lapu-politici weer een oneerlijk kiesstelsel in ons nadeel, maar in hun voordeel met twee derde in DNA erdoorheen drukken?”
“Met twee derde kunnen ze zelfs de grondwet zodanig veranderen, dat het oneerlijke districtenstelsel deel wordt van ons kiessysteem.”
“Wattebout een referendum?”
“Ha, ha, ha, wat een grappig voorstel. Ben je nagegaan wie het houden van een referendum goedkeurt? Er gaat een hele procedure daar aan vooraf.”
“Dan wat moeten we doen?”
“In feite accepteren welk nieuw oneerlijk compromis-kiesstelsel twee derde meerderheid van DNA door onze strot duwt, sorry.”
“Tja, zo werd ook die onafhankelijkheid door ons keelgat geduwd.”
“Heb je dat filmpje gezien waar Leemofo Henckie met de brede kant van zijn smond voor eigen publiek schreeuwt dat hij ondanks de tegenwerking van papa Lach de onafhankelijkheid doordrukt?”
“Ja, heb ik het tot tweemaal toe weer gedraaid. En zag je op dat filmpje ook niet zijn aanhangers juichen, terwijl die binnen vijf jaar huilden van de ellende, en nu op hun oude dag in het bejaardentehuis schelden op de huidige president?”
“Eentje zei zo mooi: ‘is Arr. heeft ons toen in deze %$* gezet. Nee, ik mag niet schelden, is Arr. heeft ons in deze $*&% gezet.”
“En nu die koers koerst naar één op 40 voor de euro, worden politici wakker. Een groep in DNA stelt een aantal maatregelen voor. Als de vossen passie preken…”  
“En intussen zijn we als volk ook tot op het bot verdeeld over de kwestie Bouta.”
“Ik zie daar geen probleem in; ook andere landen zijn al eeuwen tot op het bot verdeeld, maar zijn desondanks bij elkaar gebleven en hebben zich opgebouwd.”
“Zoals?”
”Zoals de USA met de Noordelijken en Zuidelijken, een complete oorlog hebben ze onderling gevoerd, pro en anti slavernij.”
“En Nederland, met z’n protestants noorden en rooms-katholiek zuidelijk deel en nu met die stikstofkwestie.”
“Het getuigt juist van volwassenheid als je ondanks diepgewortelde verschillen, bijvoorbeeld in een huwelijksverband, toch kans ziet bij elkaar te blijven, al is het ter wille van de kinderen en het opgebouwd bezit voor hen.”
“Dus in ons voorbeeld van Desi Tralala: je blijft als volk bij elkaar, je laat je ter wille van wie of wat dan ook niet uit elkaar trekken, in het belang van de volgende generaties. Want uit elkaar gaan betekent net als de Joden toentertijd: in diaspora gaan: je land uittrekken en je over de hele wereld verspreiden.”
“Precies, en dat betekent dat je nergens in feite thuis bent en op z'n tijd aldaar eruit gegooid kan worden, zoals nu met de Afrikaanse broeders en zusters in Marokko en Tunesië gebeurt.”
“Geen makkelijke opgaven voor ons.”
“Wie had gezegd en gedacht dat onze onafhankelijkheid een gemakkelijke opgave zou zijn?”
“Proost op deze retorische vraag.”
“Proost.”
 
Rappa
Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April