DNA-leden bekritiseren wijze beteugeling koers
31 Mar, 12:17
foto


De Nationale Assemblee is donderdag ingegaan op de maatregelen die aangekondigd zijn door president Chan Santokhi om de koers te beteugelen. Er is kritiek geleverd op de verschillende maatregelen, maar er is ook gewezen op het belang om de samenleving niet in de steek te laten en vooral de minder draagkrachtige tegemoet te komen. Dew Sharman (vicevoorzitter DNA/VHP) stelde dat de koersbeheersing en het armoedevraagstuk nijpend zijn. “Vertrouwen is het begrip waarmee we moeten dealen om de samenleving achter ons te krijgen. Ik doe een beroep op de regering om leiderschap te tonen en als eenheid te opereren en het vertrouwen te herwinnen. Als dat niet gebeurt hebben we een groot probleem”.

Evert Karto (ABOP/PL) zei dat de koers elke dag stijgt alsof de bevolking blij moet worden hierover. De samenleving is volgens hem in SOS-mode en dat de wanhoop te merken is. Hij gaf aan blij te zijn met de aangekondigde maatregelen, maar vroeg hoe de controle zal zijn. “Er zijn verschillende commissies en task forces. Hebben die een antwoord klaar voor de situaties waarin we nu verkeren. Er zijn zoveel commissies, maar welke verandering zien we”, merkte Karto op en vroeg de regering de richting te geven.

Ivanildo Plein (NPS) zei dat de vele beperkende maatregelen juist kunnen zorgen voor de gang naar de zwarte markt. “De koers wordt bepaald door vraag en aanbod. De maatregelen betekenen dat de regering niet instaat is geweest de twee in balans te brengen. Er is onvoldoende beleid om meer te exporteren”, stelde Plein. Hij gaf aan dat het duidelijk is wat was overgenomen, maar dat het land nu verder van huis is. Hij wilde weten hoelang de samenleving de zware achteruitgang moet dragen. Hij vroeg om hardere maatregelen tegen cambio’s die misbruik maken. “De samenleving vraagt niet een pakket met levensmiddelen, maar goed bestuur, waardevaste salarissen en stabiliteit”. Ebu Jones (NDP) wees op tegenstrijdige uitspraken van de president vooral in gevallen waar de vorige regering verweten werd. Jones wilde weten waar de wet is waarin gesteld wordt dat het strafbaar is als men zich niet houdt aan de retentieregeling. Hij stelde verder dat vertrouwen de basis is voor het beteugelen van de wisselkoers

Genevievre Jordan (ABOP/PL) vreest dat juist door de beperkingen op de verkoop en aankoop van vreemde valuta de kans groter is dat de zwarte markt gaat profiteren, omdat er situaties zijn waar mensen dringend vreemde valuta nodig hebben. Zij wil weten waarom de regering denkt dat de maatregelen nu zullen werken als ze in het verleden niet hebben gewerkt. Jennifer Vreedzaam (NDP) wees vooral op de onzichtbare geldstromen in het land. Ook trok ze in twijfel of het werkelijk gaat om een vrije marktwerking zoals aan IMF is voorgehouden en of de regering niet intervenieert.

Radjendrekoemar Debie (VHP) gaf een uiteenzetting over hoe druk wordt uitgeoefend op de vreemde valuta door cambio’s en de oliemaatschappijen. Volgens hem is langer wachten op de uitvoering van deze maatregelen uitstel van executie. Patrick Kensenhuis (NDP) zei dat hij concrete maatregelen mist om prijsopdrijving als gevolg van de koers aan te pakken. Het terugdringen van de winstmarges is volgens hem geen oplossing, omdat de winstmarges niet opwegen als de koers ongebreideld blijft stijgen.

Cheryl Dijksteel (VHP) is van mening dat de maatregelen nodig zijn, maar dat er goed bestuur wordt verwacht voor het beheersen van de koers. Dijksteel vroeg wanneer de maatregelen ingaan en wanneer het volk het zal merken in hun zak. Tal van de maatregelen zijn beperkende maatregelen en een aantal interventies hebben geen duurzaam karakter. Melvin Bouva (NDP) stelde dat de regering de koers totaal kwijt is. De maatregelen zijn volgens hem onvoldoende om de koers te beheersen. “We zijn als land niet erin geslaagd een macro economisch beleid, visie en strategie daartoe uit te zetten. We hebben ons hand altijd opengehouden voor ontwikkelingshulp en wat de natuurlijke hulpmiddelen brengen”. Bouva zei dat de economie geen losse koers kan dragen en dat de regering zwakte getoond heeft omwille van IMF. De aangekondigde maatregelen zullen volgens hem meer negatieve gevolgen hebben voor het volk.

Kishan Ramsukul (VHP) wil weten op basis waarvan de beperking van invoer op auto’s ouder dan 8 jaar wordt gedaan, omdat de gemiddelde burger niet eens een kleine auto kan kopen. Ook vroeg hij wat er zal worden gedaan met al de auto’s die al geïmporteerd zijn. Miquella Huur (ABOP/PL) voerde aan dat er gewerkt moet worden aan een vertrouwensbeleid door te doen wat er gezegd wordt en het geld te halen waar het moet. Zij vroeg of de regering weet hoe de koers nu bepaald wordt. Door vrijemarktmechanisme of door monopolie. Huur vroeg welke productie bevorderende maatregelen genomen zijn.

Stephen Tsang (NDP) zei dat de regering de kluts kwijt is. “De president heeft zelf op 25 mei 2021 verklaard dat we uit de crisis- en urgentiefase zijn en sindsdien in de stabilisatiefase zitten. Wanneer nu zaken misgaan in de stabilisatiefase, dan heeft het niks te maken met de vorige regering, maar met de eigen incompetentie, nepotisme en wanbeleid”, zei Tsang. Hij gaf aan dat de noodzakelijke monetaire maatregelen grotendeels in de Valutawet van de vorige regering stonden die door de president en de coalitie, toen in de oppositie, op alle mogelijke manieren zijn getorpedeerd. Daardoor zijn deze noodzakelijke maatregelen volgens Tsang 3 jaar lang opgeschort en het is geen wonder dat de Centrale bank nu geen grip heeft op de wisselkoers met alle ellende van dien.

 Mahinder Jogi (VHP) zei dat de koers stabiliseren en beheersbaar maken geen klus is van een dag. Hij wees op de verschillende ontwikkelingen van de koers vanaf de onafhankelijkheid tot heden. Jogi zei dat er veel gedaan moet worden, maar dat er rust moet komen. Hij voerde aan dat de beperking tot aankoop van valuta zich zal verplaatsen naar de illegale sfeer en mensen het toch zullen doen, waardoor de koers hoger zal komen te liggen. “We hebben weinig keuzes en het traject dat is ingezet, is het enige traject dat wij kunnen afleggen als we willen gaan naar herstel”. De president zal vanmiddag antwoord geven op de vele op- en aanmerkingen van De Nationale Assemblee.
Advertenties

Saturday 10 June
Friday 09 June
Thursday 08 June