Column: Borrelpraat no. 759
26 Mar, 22:04
foto


“Beste broeders, graag jullie mening: is die ‘Allesplat-actie’ van afgelopen vrijdag geslaagd of niet en waarom? Jules, jij eerst.”
“De actie was één grote flop, met nog geen 150 betogers.”
‘Ron, jij?”
“De actie was een groot succes, het doel is gerealiseerd: er is een petitie met een concept-Kiesregeling aan de voorzitter van DNA aangeboden, want van zichzelf hadden ze natuurlijk niets.”
“Sjaak, wat zeg jij?”
“Voor mij was het een succes; ondanks de zware intimidatie vanuit de ‘ordetroepen’ met de presidentiële veiligheidsadviseur vlot babbelend in de voorhoede via de media.”
“Velen vonden die sinds Phagwa vergeten dranghekken rond het Plein toch zo denigrerend.”
“Maar is men vergeten dat die vorige Los Belazericus Tralala ook maandenlang het plein ‘ommuurd’ had, zogenaamd om er een zeldzame grassoort uit het binnenland te planten?”
“Boi in tegenstelling tot de vorige keer toen alleen ‘die ene kant’ werd beschermd, werd de afgelopen vrijdag ‘ook deze kant’ met twee rijen robuuste wapendragers beveiligd.”
“Geen rot ei, geen steen of trottoirtegel, geen koskosi, neks vloog in hun richting. Gelukkig hadden ze beschermende kleding en wapenschilden, gedoneerd uit het buitenland, om onze rechtsstaat, onze democratie te beschermen.”
“De beste bescherming van de rechtsstaat en de democratie is een beleid dat de bevolking beschermt tegen verarming. Hoe lang gaan kogelvrije vesten, gepantserde dienstwagens en traangas je tegen een boze bevolking beschermen?”
“Bert, onze jongere broeder, wat zeg jij?”
“Groot succes. Nu rennen beleidsmakers van en naar alle kanten om te doen wat ze al meer dan twee jaren moesten doen.”
“En u meester?”
“Groot succes; de democratische krachten hebben het voortouw genomen boven de krachten die met geschreeuw en geweld een politieke omwenteling willen forceren. Wie ook aan de macht komt of blijft: die zal als eerste het landsbelang moeten dienen en niet het belang van de bewierookte partijvoorzitter en zijn clubje getrouwen en sponsoren achter de schermen.”
“Klopt, anders ga je figuren doen opstaan die de bestorming van het DNA-gebouw goedkeuren en de politie zwijnen noemen.”
“Hugo Es noemde zulke figuren anarchisten; die erkennen geen enkele rechtsorde.”
“Onder het mom van communisme, nationalisme, milieu-activisme enzo plegen ze aanslagen of voeren ze een terreur tegen het heersend systeem, daarbij slim gebruik makend van de terechte ontevredenheid.”
“Dus volgens u zijn niet die anarchisten de fout, maar de vastgeroeste en corrupte beleidsvoerders.”
“Klopt helemaal. Anarchisten zijn het gevolg van een vastgelopen systeem. Was het niet zo een anarchist, de 19-jarige student Gravilo Princip, die in juni 1914 de kroonprins Franz Ferdinand en zijn echtgenote Sophie in Serajevo doodschoot?”
“Wat voor belang heeft dat voor ons? Die oude koningshuizen waren echt een stel super-uitbuiters en onderdrukkers van het volk.”
“Jonge vriend, nu redeneer jij met anarchistische termen. De moord op die kroonprins leidde rechtstreeks tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.”
“En tussen 1973 en 1995 was er in Duitsland ook zo een anarchistische beweging actief. Met grof geweld deden ze betogingen escaleren, pleegden ze honderden bomaanslagen en vermoordden ze rechters, bankiers en captains of industrie. Hun activiteiten deden de rechtsorde in West-Duitsland bijna omvallen.”
“Ach, opgeblazen verhaaltjes.”
“Echt niet, die groep noemde zichzelf de Rote Armee Fraktion, de RAF, maar werd al gauw naar twee oprichters genoemd: de Baader-Meinhoff groep. Ga maar op internet zoeken, je schrikt wat je daar ziet staan. En het waren allemaal goed opgeleide jongelui uit de gegoede middenklasse.”
“Dus de rellen en die plunderingen van 17 februari ziet u hiermee in verband?”
“Zeer zeker. Vooral het heersend systeem is enorm geschrokken; tot dan toe leken ze  doof en blind te zijn voor de kritieken en de noden van het volk.”
“Door die uitbarsting van anarchie op 17 februari zijn we allemaal ruw wakker geschrokken.”
“Ai, en nu draait alles om consensus te bereiken over een eerlijk kiesstelsel, want plotseling kon de commissie die de nieuwe kiesregeling moest analyseren wel snel z’n eindverslag presenteren.”
“Ja, maar als je goed luistert naar de voorzitter van de commissie, Zijne Hans A-Limpo, zegt hij dat zijn commissie of studiegroep of denktankje of hoe je het wil noemen, al lang klaar was, maar in een winterslaap gehouden werd.”
“Door wie?”
“Vraag niet naar de bekende weg: door de politiek leiding natuurlijk. De eis van de actievoerders dat DNA alles moest laten om die herziening van de kieswet te behandelen, anders weer acties, heeft ze ook ‘daar’ wakker geschud.”
“Maar die reactie van DNA-voorzitter vond ik geweldig: hoe kan ik iets behandelen dat nog niet is ingediend om te behandelen?”
“Mooi, daarom vond ik die aanbieding van die petitie met een concept-Kiesregeling een goede tegenzet. Zo van: je zegt, lieve Bee-for-all, dat je geen concept-wet hebt om te behandelen; welnu, alsjeblieft, hier heb je eentje, kant en klaar, nog wel van meester Dijk van Silo.”
“Goede tegenzet, maar daarop zullen nu volgende tegenzetten komen.”
“No problem, dus a pley opo, daarom noem ik dit een overwinning van de democratie op de anarchie.”
“En ik vind die Serena Es-aan-zet die die zaak bij het CHof aan het rollen bracht, heel goed  uit de verf komen. Die jongedame stijgt met de dag in mijn aanzien. Respect voor Serena, chapeau.”
“Nou, ik zou haar nog niet teveel lof toezwaaien. Dalijk wordt ze over het paard getild en gaat ze naast haar schoenen lopen. Er is nog een lange weg te gaan, maar nu zij zich vrijgemaakt heeft van elke politieke binding, kan ze beter manoeuvreren, en dat schept meer vertrouwen.”
“Ik hoop alleen maar dat ze de druk van die behoudende en conservatieve politieke machten en hun schimmige adviseurs en sponsoren achter de schermen aankan.”
“Daarom moeten wij haar ten volle steunen en kritisch begeleiden. En als het via haar niet lukt, tja, dan zullen de anarchisten weer het voortouw nemen. Willen we dat?”
“Ik niet en ik denk velen ook niet.”
“Wel dan, vandaar dat ik een toast uitbreng op de versnelling van het democratisch proces om tot een eerlijkere kieswet en kiesregeling te komen.”
“Proost daarop.”
“En laten we kijken wie in DNA of daarbuiten met politieke grootpraats dat op welke manier dan ook durft te dwarsbomen.”
“Yes la we kijke. Proost”
 
Rappa
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November