Miskin dringt aan op betaling aangepaste toelagen
26 Mar, 12:42
foto
Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning heeft in januari zijn collega's meegedeeld dat de toelagen zijn aangepast.


Na onderhandelingen met diverse bonden is overeengekomen met het Onderhandelings-
orgaan van de Overheid (OO) dat enkele toelagen voor ambtenaren worden verhoogd. Het gaat om kleding-, vervoers-, standplaats- en detacheringstoelage. De onderhandelingen zijn oktober vorig jaar afgerond. Tot nu toe zijn de toelagen echter nog niet uitbetaald.

Michael Miskin, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), zegt in gesprek met Starnieuws dat de resoluties nog moeten worden getekend. Deze moeten door verschillende ministeries worden opgemaakt en naar Binnenlandse Zaken worden gestuurd. Hij heeft afgelopen maand de aandacht van president Chan Santokhi gevraagd hierover. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning heeft in januari zijn collega's in een schrijven gevraagd om de resoluties in orde te maken.

De toelagen zijn sinds 2012 niet aangepast. De bedragen van de standplaats- en detacheringstoelage dateren zelfs van 2006. De kledingtoelage was tussen de SRD 550 en SRD 900. Overeengekomen is een aanpassing tussen de SRD 1.500 en SRD 2.500. De standplaats- en detacheringstoelage is van SRD 90 gegaan naar SRD 450. Het vervoerstoelage was tussen SRD 100 en SRD 600. Deze is opgetrokken tussen de SRD 348 en SRD 2.616. Het OO had een beroep gedaan op de vakbonden om in dit stadium genoegen te nemen met deze aanpassingen.

Miskin merkt op dat de toelagen sinds er overeenstemming is bereikt met de verschillende bonden, waaronder ook van CLO, de koers rond de SRD 20 voor de US-dollar was. Nu is deze boven de SRD 35. De vakbondsleider heeft bij de regering erop aangedrongen om in april eindelijk over te gaan tot de uitbetaling van de toelagen. Ook is het wachten op het OO om te onderhandelen over de lonen van ambtenaren. Aan minister Raghoebarsing is gevraagd om het OO mandaat te geven voor de loononderhandeling.
Advertenties

Saturday 10 June
Friday 09 June
Thursday 08 June