Wintigemeenschap niet uitgenodigd voor nationale dialoog
25 Mar, 03:43
foto


De ellende in Suriname, zoals die door het volk wordt ervaren, is beklemmend en niet uit te houden. De beleidsmakers kunnen door falend beleid geen antwoord ventileren om het volk te behoeden voor: Extreme armoede, de op hol geslagen valutakoersen, de stijgende winkelprijzen voor basisgoederen en de onbetaalbare tarieven voor het openbaar vervoer. De situatie in het land is jammerlijk, zeer schrijnend en verergert zich elk moment en iedere dag.

De regering-Santokhi is kennelijk volledig de kluts kwijt om richting te geven aan land en volk; zij heeft totaal geen antwoord op sociale en economische vraagstukken die het land teisteren en verzuipt door corruptief beleid, nepotisme en het bevoordelen van vrienden en families. De volksvertegenwoordigers die het volk hiertegen moeten behoeden, maar zich achter het falende beleid scharen zijn medeverantwoordelijk voor de afgang, waarin het land zich bevindt; voor het desastreuze beleid dat de penarie in het land a la seconde doet verergeren. Reagerend op de vele schandalen, het wanbeleid en de provocaties, is het volk genoodzaakt zich constant te roeren en haar stem te laten horen.

Wij van de wintigemeenschap Tata Kwasi ku Tata Tinsensi zijn begaan met het neergaande lot van welvaart en welzijn, waarin het volk door de beleidmakers gemanoeuvreerd wordt. Ook beseffen wij dat de gecreëerde wanorde niet kan worden opgelost door met de beschuldigende vingers naar elkaar toe te wijzen. Iedere rechtgeaarde Surinamer zal daartoe een welgemeende bijdrage moeten leveren; alleen zo zal de spiraal van heersende ellende ten voordele voor land en volk kunnen worden doorbroken.

Alhoewel tot nog toe niemand van de wintigemeenschap is uitgenodigd om deel te nemen aan de nationale dialoog van de regering om hun zienswijze te ventileren aan de president van Suriname, is Tata Kwasi ku Tata Tinsensi ervan overtuigd dat sedert de slavenperiode de bijdrage van Winti in de samenleving evident en balans scheppend is om welvaart en welzijn in het land te helpen bevorderen.

Vandaar dat onze bijdrage aan de nationale dialoog uniek, verhelderend en religieus oplossend zou zijn om het evenwicht dat er niet is om te buigen naar een sfeer van balans en harmonie bij zowel de beleidsmakers als land en volk; de bijdrage van Winti ter bevordering van welzijn en welvaart is door de tijd heen bewezen en kan in deze chaotische periode het land behoeden van ergere pijn, leed en ellende. De oplossing hiertoe zal niet geschieden door onderlinge strijd, afgunst en agressie, maar door Kaseri (balans en zuiverheid) te scheppen waar samenleving en regering flink met elkaar in de knoop zitten.

Tata Kwasi ku Tata Tinsensi vindt dat het sluiten van een verbond om via wintiprincipes de orde te herstellen, een welkome verademing zal zijn om de nijpende situatie en ellende in het land geestelijk te doorbreken; alleen zal de regering voor deze zienswijze moeten opstaan.

Tata Kwasi ku Tata Tinsensi
De voorzitter
J.A. Zaalman

Advertenties

Monday 02 October
Sunday 01 October
Saturday 30 September
Friday 29 September