Nederland zal beperkt beschermende kleding en schilden doneren
17 Mar 2023, 00:01
foto
De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra. (Foto: Rijksoverheid.nl)


Nederland zal binnenkort in beperkte mate beschermende kleding en schilden doneren aan Suriname voor de veiligheidsdiensten. De regering heeft na de onlusten van 17 februari "een omvangrijk verzoek met urgente maar ook minder urgente noden van de politie, leger en brandweer aan Nederland gestuurd", schrijft de Nederlandse minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

"Er is weinig overtollig materieel beschikbaar ook als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Nederland heeft al eerder beschermend materieel aan Suriname gedoneerd", meldt de minister. Over het verzoek om expertise zullen Nederland en Suriname inventariseren hoe het Makandra-programma hiervoor ingezet kan worden. Dit programma heeft een budget van 10 miljoen euro en biedt een breed spectrum voor het inzetten van Nederlandse expertise voor duurzame capaciteitsversterking gericht op onder andere de sectoren justitie en politie, defensie, gezondheidszorg, overheidsfinanciën, landbouw, water, klimaat en onderwijs.

Suriname heeft Nederland en een aantal andere landen verzocht om expertise en het doneren van materiaal aan het Korps Politie Suriname, het Nationaal Leger en het Korps Brandweer Suriname. "In Suriname groeit de onvrede over het beleid van de huidige regering. Grote delen van de bevolking lijden zwaar onder de economische situatie waarbij nog geen keerpunt in zicht is. Zo hebben de maatregelen die de regering moet nemen in het kader van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)-programma, zoals het afbouwen van subsidies op brandstof, kookgas en elektriciteit, een grote impact op de Surinaamse samenleving. Daarnaast bedroeg de gemiddelde inflatie in 2022 55%; groente en fruit werden zelfs 80% duurder ten opzichte van een jaar eerder", schrijft de Nederlandse bewindsman.

Hoekstra deelt mee dat hij telefonisch onderhoud heeft gehad met zijn ambtgenoot Albert Ramdin die de situatie toelichtte en verzocht om materiële steun voor de handhavingsdiensten. "In dat gesprek, en ook publiekelijk, heb ik steun uitgesproken voor de democratische orde en rechtsstaat in Suriname en tevens aangegeven het steunverzoek in overweging te nemen. Op vrijdag 24 februari jl. vond een gesprek plaats tussen minister Yeşilgöz-Zegerius en haar ambtgenoot minister Amoksi, waarin nader is ingegaan op de uitdagingen op het terrein van politie en justitie en op de specifieke terreinen waarop behoefte is aan ondersteuning."

Nederland heeft recent meerdere donaties gedaan aan de Surinaamse politie en het gevangeniswezen, deelt Hoekstra mee. Zo heeft de Nederlandse Politie in januari 2023 diverse middelen en basisbenodigdheden voor onder meer forensische opsporing, aan het KPS gedoneerd. In december 2022 is beschermende kleding aan het calamiteitenteam van de gevangenis in Suriname gedoneerd tijdens het bezoek van minister Weerwind voor Rechtsbescherming, vergelijkbaar met lichaamsbescherming die handhavingsdiensten gebruiken.

"De Nederlandse Politie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Koninklijke Marechaussee, de brandweer en het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Defensie, hebben een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot de acute materiële behoeften van Suriname. Daaruit blijkt dat Nederland, in aanvulling op hetgeen eerder is gedoneerd, op korte termijn beschermende kleding en schilden ter beschikking kan stellen. Het spreekt voor zich dat Nederland doorlopend voorraden blijft monitoren op donatiemogelijkheden aan Suriname."

Daarnaast vraagt Suriname om technische assistentie. In het kader van het Makandra-programma draagt Nederland al bij aan de versterking van de capaciteit, de ontwikkeling en professionalisering van de Surinaamse politie. Zo heeft de Nederlandse politie in de periode juni-oktober 2022 trainingen verzorgd op het gebied van middenkader management, recherchevaardigheden, financieel rechercheren en buurtmanagement voor KPS. De politieorganisaties kijken momenteel waar de precieze behoeften liggen voor een vervolg op de eerdere trainingen. Buiten het Makandra-programma wordt ook nog het team Bestrijding Internationale Drugshandel jaarlijks getraind door de Koninklijke Marine, de Nederlandse Politie en Douane. De Koninklijke Marine verkent of intensivering van de huidige samenwerking mogelijk is, deelt de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken mee aan de Tweede Kamer.
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May