HVB: Geweldspiraal op scholen moet stoppen
30 Jan 2023, 08:47
foto


Dat de sociaal-economische crisis leidt tot toenemende armoede binnen de samenleving is reeds twee jaren een feit. Dat hierdoor veel scholieren met een lege maag hun lessen aanvangen is ronduit kwetsend en schandelijk voor ons allemaal. De harde realiteit is dat veel kinderen en jongeren zich zorgen maken of er wel geld is voor eten of schoolspullen. Ze ervaren thuis stress bij hun ouders, zijn zelf gespannen en kunnen zich heel moeilijk concentreren op school.

Desondanks blijft het een verantwoordelijkheid van de overheid om de veiligheid in en nabij de scholen van leerlingen en leerkrachten te waarborgen. De Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) blijft zich als vele landgenoten ernstig zorgen maken over het toenemende fysiek en psychisch geweld op vooral de basis en voj-scholen. Deze onaanvaardbare excessen worden tegenwoordig dagelijks gedeeld via social media en wij kunnen niet schouderophalend daaraan voorbij gaan. Nu al worstelen wij met het mismanagement van het 'nieuwe systeem' door de onderwijsminister. Het onderwijs is de weg nu kwijt, zoals vaker ook in De Nationale Assemblee wordt benadrukt. Gevechten, schoolbendes en pesterij op scholen maken het onderwijsklimaat nog grimmiger dan het al is en vormen een grote overlast voor de scholier en de samenleving.

We zijn van oordeel dat in plaats van de incidentele (repressieve) aanpak van de politie, het beleid van de overheid veel meer gericht moet zijn op het voorkomen van deze overlast. De partij spoort de overheid aan om een integraal veiligheidsplan voor scholen te ontwikkelen waarbij een pestprotocol noodzakelijk is. Het is immers duidelijk dat de scholen zelf niet in staat zijn zelf de veiligheid op het schoolterrein te garanderen.

Intussen kunnen nu de volgende maatregelen en voorzieningen worden getroffen op vooral de 'risico scholen':
1.Verplichte labeling van de schooltassen met personalia van de leerlingen en ouders, die geplaatst worden op een tafel naast de leerkracht;
2. Team van leerkrachten dat belast wordt met dagelijkse controle van de tassen op bv. wapens, drugs en spullen zoals laatst door de politie is ontdekt;
3. Afspraak met de politie voor een wekelijkse controlebezoek aan de school;
4. Een onafhankelijk Meldpunt waar ouders en leerlingen terecht kunnen voor het aangeven van incidenten.

Op meer duurzame basis zal het 'veiligheidsprogramma op scholen' ook dringend moeten voorzien in schoolcounselers die zich speciaal bekommeren om kinderen met gedragsproblemen, maar ook voorziet in training van de leerkrachten hoe om te gaan met agressief gedrag van hun pupillen. Dit zijn zaken die niet direct zwaar drukken op de begroting van het MinOWC. De partij doet gelijk een dringende oproep aan de regering, om in deze moeilijke periode het Schoolvoedingsprogramma dat voor 2023 is begroot op 6 miljoen srd, op te trekken naar het tienvoudige. De noodzaak hiervan is urgenter dan de vele en vaak nutteloze snoepreisjes die worden ondernomen.

Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April