VES-secretaris: Luchtvaartcrisis drijft economie in het nauw
28 Jan 2023, 00:00
foto
Swami Girdhari, secretaris van de VES.


Door het KLM embargo per 1 februari zal de export van goud, maar ook agrarische producten, zoals vis, groenten en fruit en het versturen van pakketten, significant dalen. Per week wordt er met de KLM tussen de 50 en 150 kg goud geëxporteerd en minimaal 30 ton aan agrarische producten en enkele tonnen aan pakketten. De gemiddelde waarde van de goederen die per week met de KLM worden geëxporteerd, ligt rond de US$ 8 miljoen. Dit zegt Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname, in gesprek met Starnieuws.

"Het aangekondigde embargo waarbij er geen vrachtvervoer meer zal plaatsvinden met de KLM vanuit Suriname naar Nederland, is nadelig voor de exportsector in het bijzonder en onze economie in zijn geheel. De samenleving tast in het duister wat de redenen zijn van het KLM embargo. Er zijn diverse verhalen met betrekking tot de redenen, waaronder schade aan de landingsbaan en het platform waar het vliegtuig wordt beladen. Ik wens mij niet te begeven op glad ijs en zal hierover zwijgen. Laat de deskundigen en autoriteiten klaarheid brengen over de daadwerkelijke reden", stelt Girdhari.

Al weken merken exportbedrijven dat ze minder cargoruimte beschikbaar krijgen van de KLM. Nu het nieuws bekend is en zelfs vragen in DNA zijn gesteld over het KLM embargo per 1 februari, dient de regering op het hoogste niveau aandacht aan dit vraagstuk te besteden en dienen alle stakeholders betrokken te worden. Top crisisberaad met breed overleg, benadrukt de VES-secretaris. Er dient gewerkt te worden aan een normalisatieplan. Het embargo dient zo spoedig mogelijk te worden opgeheven. "We moeten juist werken en streven naar meer vluchten, verruiming van de vrachtcapaciteit, verhoging van de export en toename van de deviezenverdiensten. Dit vraagstuk niet tijdig oplossen kan uitmonden in een luchtvaartcrisis waarbij ons land in een bepaalde mate van isolatie terecht zal komen wat vernauwend zal werken op de economie."

De onzekerheid neemt ook toe en werkt stremmend voor de verdere ontwikkeling. Een visexportbedrijf dat momenteel zware investeringen pleegt, heeft vanaf maart de behoefte aan wekelijks 25 ton aan cargoruimte voor de export van tonijn. "Het multiplier effect van deze KLM maatregel moeten we niet onderschatten. Ook andere sectoren zullen eronder lijden. Bijvoorbeeld zendingen/onderdelen die weggestuurd moeten worden voor reparatie zullen ook last hiervan ondervinden, met alle nare gevolgen voor de economie", voert Girdhari aan.

Waardetransport, waaronder de export van goud geschiedt met de KLM, omdat de transshipment sneller en goedkoper is. Men hoeft op Schiphol niet opnieuw in te klaren en over te laden naar een andere vliegmaatschappij. De lading wordt met een ander KLM toestel vervoerd naar de eindbestemming. Het KLM embargo zal leiden tot een omzetdaling van de exportbedrijven, maar ook voor hun private leveranciers en overheidsinstanties die diensten en goederen leveren voor de exportbedrijven. Dit heeft ook een ongunstig effect voor de Staat. De daling van de inkomsten van de bedrijven zal leiden tot afname van de belastingafdrachten, vermindering van de retentiedollars, werkgelegenheid, maar meer nog aantasting van de economische dynamiek van de private sector. Dit is nadelig voor de 'ease of doing business'.

Suriname is verwikkeld  in een financieel-economische crisis. De ontwaarding van de SRD dendert voort en zo ook de koopkracht van de samenleving. Door de stijging van de prijzen van de noodzakelijke producten en diensten ervaart de burger elke dag de verdere verarming aan den lijve, onderstreept Girdhari. Om uit de financieel-economische crisis te geraken die gecreëerd is door de vorige regering en door deze regering is verergerd, dient naast fiscale en monetaire maatregelen, bijzondere aandacht te worden besteed aan de uiteindelijke oplossing gericht op de vergroting van de productie, productiviteit en export. We moeten als land meer valuta verdienen.

De regering is al enige tijd bezig met beleid tot koersstabilisatie. Er is een platform in het leven geroepen, wiens interventieplan tot nu toe niet heeft kunnen zorgdragen voor een broodnodige stabiele koers. Deze blijft maar stijgen. "Hopelijk heeft men al nagedacht wat het effect zal zijn van het KLM embargo, en zal men kiezen voor het daadwerkelijk betrekken van de deskundigen voor de oplossing van deze zeer ernstige problematiek", stelt de VES-secretaris.
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April