Mangre pleit voor rechtszekerheid ambtenaren
26 Jan, 08:46
foto
Reshma Mangre tijdens de behandeling van de initiatiefwet in De Nationale Assemblee.


Reshma Mangre (VHP) heeft bij de behandeling van de Personeelswet en de Ambtenarenpensioenwet, gepleit voor rechtszekerheid en rechtsbescherming voor de ambtenaren. In de wet is opgenomen dat als ambtenaren zich niet registreren, dat plichtsverzuim zal opleveren. “Dit is in strijd met het fundamenteel beginsel in het arbeidsrecht en ook ik protesteer hiertegen. Wij moeten ambtenaren die werk hebben verricht betalen en er kan een overmachtssituatie zijn”, stelde Mangre. Het Assembleelid Ebu Jones (NDP) kaartte deze kwestie aan en legde uit dat niet uitbetalen van salarissen, geen wettelijke basis heeft en niet kan.

Mangre, die ook leider is van onderwijsvakbonden, gaf aan dat er een heleboel leraren zijn die zich nog niet hebben kunnen registreren vanwege uiteenlopende redenen. Zo een straf is erg pijnlijk voor arbeiders die hun moeite doen om elke dag aan het werk te verschijnen als ze nu horen dat het ernstig plichtverzuim is en er misschien no work no pay wordt gehanteerd.

In artikel 28 van de Personeelswet is aangeven dat in algemene zin gesteld kan worden dat het in deze gaat om het verrichten van werkzaamheden die te wijten zijn aan opzettelijk veroorzaakt door redenen en of omstandigheden die de landsdienaar aangerekend wordt. Mangre vroeg zich af hoe men opzet zou kunnen bewijzen. Als gesteld wordt door redenen en omstandigheden om welke redenen dan ook is dit volgens haar in strijd met het stakingsrecht. ”We weten dat opeenvolgende regeringen die taal verstaan wanneer je eigenlijk pleit voor arbeidsvoorwaarden, wanneer je strijd levert. Dat is een verworven recht van ambtenaren. Ze mogen lid zijn van een organisatie en wanneer er dan niet wordt geluisterd, zijn er rechtsmiddelen om kracht bij te zetten aan de eis. Dan kan het zo zijn dat het werk niet wordt verricht”. Tegen deze achtergrond vroeg Mangre dat het artikel zodanig genuanceerd wordt dat het niet voor meerdere interpretaties vatbaar is en dat dit artikel misbruikt gaat worden bij het stakingsrecht.

Artikel 71 van de Ambtenarenpensioenwet geeft aan dat ter verdere verwezenlijking van herstructurering, reorganisatie, inkrimping en sanering van de overheid, de pensioengeldige diensttijd van 35 jaar kan worden verlaagd naar 30. Mangre zei dat zij voorstander is hiervan, maar dat het aantrekkelijk moet zijn voor ambtenaren om eerder uit dienst te treden. Zij pleitte daarom voor waardevaste en welvaartsvaste pensioenen. Het Assembleelid zei dat een heleboel ambtenaren die 60 jaar hebben bereikt een verlenging vragen, omdat de pensioengrondslag soms afhankelijk is van loonsverhogingen. Vervroegd uittreden moet daarom aantrekkelijk zijn. “Heel vaak als mensen met pensioen gaan en er is een inflatie, kunnen de mensen heel weinig doen met het geld dat ze overhouden van hun pensioen”, stelde Mangre. Met een waardevast pensioen bedoelt zij dat het nominaal bedrag wordt geïndexeerd met de inflatie. Bij welvaartsvaste pensioenen gaat het om het meestijgen van de nominale waarde met de lonen.

Als het gaat om de rechtszekerheid van ambtenaren, merkte Mangre op dat de overheid niet kan komen aan het salaris van ambtenaren die een vaste aanstelling hebben. Ook niet bij plichtsverzuim van de registratie. Mangre zei dat mensen jarenlang op hun vaste aanstelling wachten. Ook gaat er 5-10 jaar zitten als mensen hoger ingeschaald moeten worden. Mangre vroeg aandacht voor het uitbetalen van salarissen aan mensen die pas in dienst worden genomen. Volgens Mangre zijn er leraren die 6-8 maanden werken, maar nog steeds geen salaris ontvangen. Ook het uitbetalen van overuren is een probleem. Dit is zeker een probleem voor leraren van het Natuur Technisch Instituut waar veel parttimers werken die echt afhankelijk zijn van hun salaris. Mangre deed een beroep op de regering om de leraren uit te betalen namelijk de parttimers, de mensen bij examencommissie die al zes jaar geen geld hebben ontvangen en de mensen die pas in dienst zijn genomen.

De initiatiefnemers van de wetswijziging, Patricia Etnel (NPS), Cedric van Samson (VHP) en Edgar Sampie (ABOP) en de regering komen later op de dag aan het woord. Er is veel kritiek geleverd op de initiatiefwet.

Advertenties

Tuesday 28 March
Monday 27 March
Sunday 26 March