Veel kritiek op initiatiefwet Wijziging Personeelswet
25 Jan, 00:00
foto
Assembleelid Ebu Jones: 'Het is een gangsterwet'.


Er is veel kritiek geleverd door Assembleeleden van oppositie én coalitie op de initiatiefwet Wijziging Personeelswet. Benadrukt is dat het niet geaccepteerd zal worden dat ambtenaren die zich niet geregistreerd hebben geen salaris zullen krijgen. "Dit is gangsterwetgeving", vindt Assembleelid Ebu Jones (NDP). Hij voerde aan dat er geen sprake is van plichtsverzuim als iemand zich niet registreert.

Patricia Etnel (NPS), een van de initiatiefnemers van de wet, verduidelijkte dat het nimmer de bedoeling is dat mensen eind van de maand geen salaris zullen ontvangen als ze zich niet zullen registeren. Reshma Mangre (VHP) voerde aan de zin in de ontwerpwet gewijzigd moet worden opdat er geen willekeur kan plaatsvinden. Jones wil weten waarom deze wet ineens als initiatief is ingediend. Aangevoerd werd dat minister Bronto Somohardjo had aangegeven dat mensen geen salaris zullen ontvangen als ze zich niet registreren. De wet is bedoeld om hem de helpende hand te bieden.

Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, zei dat het hier gaat om het uitvoeren van de opdracht van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het ambtenarenbestand moet worden verminderd en daarom moeten ambtenaren zich ineens registreren. Parmessar voerde aan dat het gaat om een van de 'prior actions' van het IMF, daarom is de wet volgens hem ineens ingediend. Volgens Parmessar laat de wet heel veel ruimte voor willekeur. Jones zei dat als deze wet wordt aangenomen, zoals gepresenteerd, hij gelijk na bekrachtiging ervan naar het Constitutioneel Hof gaat. "Het is een prulwet", is Parmessar het eens met iedereen die kritiek heeft geleverd.

De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Evert Karto (ABOP/PL) deelde mee dat 90% van de ambtenaren zich heeft geregistreerd. Het gaat om 10% die geen gevolg heeft gegeven aan de oproep tot registratie. Stephen Tsang (NDP) merkte op dat ambtenaren worden bedreigd zonder dat er een wettelijke basis ervoor is. Nu pas wordt met dit ontwerp getracht om zaken te regelen. Hij is het eens met fractiegenoot Jones dat het gaat om 'gangster wetgeving'. Er is ook gevraagd wat deze operatie het land heeft gekost.

Diverse Assembleeleden hebben aangegeven niet tegen ordening te zijn, maar de aanpak van de registratie en achteraf de wetgeving in orde maken, is volgens hen niet de juiste procedure. Ilona Edwards (NDP) vroeg hoe het zit met de mensen in het binnenland. Niet overal is er internet om online te registreren. Binnenlandse Zaken heeft enkele gebieden in het binnenland aangedaan, maar lang niet het gehele grondgebied is bestreken.

Minder Jogi (VHP) zei dat er onterecht kritiek wordt geleverd alsof mensen brodeloos worden gemaakt en dat een IMF opdracht wordt uitgevoerd. Hij voerde aan dat de registratie en ordening noodzakelijk zijn. Er wordt geïnsinueerd dat het ontwerp willekeur uitademt, maar dat is volgens Jogi niet correct. Melvin Bouva (NDP) zei dat de regering gedwongen moet worden om niet in het gareel te  lopen van IMF, maar zelf ook met oplossingen te komen. De regering zal tijdens een vervolgvergadering ingaan op de vele op- en aanmerkingen en vragen.
Advertenties

Monday 02 October
Sunday 01 October
Saturday 30 September
Friday 29 September