EAS: Stringent beleid en samenwerking energiesector nodig
24 Jan, 18:40
foto


De vele uitdagingen binnen de elektriciteitsvoorzieningssector, waaronder de tariefaanpassingen en de overstromingen in Brokopondo vragen om een stringent beleid en intensieve samenwerking met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en alle stakeholders in de energiesector. “De burgers van ons land mogen niet de dupe worden van onduidelijkheden of onjuiste berekeningen”, zegt Dave Abeleven, directeur van de Energie Autoriteit Suriname (EAS).

Sinds zijn aantreden als de eerste directeur in augustus 2020 is er gestaag gewerkt aan het operationaliseren van de EAS, die in 2016 wettelijk is vastgesteld, stelt Abeleven. Begin 2022 is het overgrote deel van het team aangesteld om de werkzaamheden structureel uit te voeren. Tegelijkertijd is de de verbinding gemaakt met de energiesector en is de samenbundeling van kennis, expertise en capaciteit gestart om de energiesector in Suriname verder te optimaliseren. Dit zorgt ervoor dat Suriname een belangrijke partner  en speler is in het energie werkveld. De vraagstukken op nationaal niveau hebben de hoogste prioriteit om ervoor te zorgen, dat er op lange termijn, resultaten worden geboekt en ons land een gedegen partner blijft in de olie- en gassector.

 De taak van de EAS is om ervoor te zorgen dat er wordt gereguleerd, gecontroleerd, geïnformeerd en geadviseerd over de vraagstukken in de energiesector. Uiteraard is de EAS ook afhankelijk van de stakeholders en het ministerie van Natuurlijke Hulprbonnen voor adequate informatie over de lopende vraagstukken. Gedurende dit jaar zullen er vervolgacties worden ingezet om ervoor te zorgen dat de EAS haar rol als autoriteit in de energiesector voldoende kan innemen. Samenwerken met partners zoals de Suriname Energy Chamber en het Surinaams Standaarden Bureau op nationaal niveau, CCREEE op regionaal niveau en overige organisaties, is essentieel voor het boeken van tastbare resultaten in de energiesector. Suriname zal onder meer op internationaal niveau met voldoende kennis aan tafel moeten zitten om onderhandelingen te voeren en als die kennis onvoldoende aanwezig is, dan is het noodzakelijk dat deze kennis er komt om ons weerbaar te maken in deze sector.

De studierichting op het Natin, die vorig jaar is gestart wordt toegejuicht en draagt bij aan het optimaliseren en continueren van het energiebeleid dat wordt uitgezet, stelt Abeleven. Het finaliseren van het Electriciteits Sector Plan  en de voorbereidingen/uitwerking van data ten behoeve van het 'Integrated Resource and Resillience Plan' zijn belangrijke onderdelen in het proces van optimalisering. Het voorbereiden van relevante staatsbesluiten moet ook bijdragen aan voldoende fundament voor de energiesector.

In Suriname zal er een enorme inhaalslag gemaakt moeten worden als het gaat om de taken van de energie autoriteit. De energie autoriteit van buurland Guyana is sinds 1997 opgericht, in vergelijking met de EAS die pas in 2020 een directeur heeft aangesteld en sinds vorig jaar beschikt over een ondersteunend team. Het blijven versterken van de institutionele capaciteit en het samenbundelen van de energiesector zijn daarom meer dan noodzakelijk in de komende periode. De burgers meenemen in het proces van duurzaamheid voor energiezekerheid blijft hierbij hoog op de agenda staan en vraagt om meer inzichtelijkheid van de lopende processen in Suriname, benadrukt EAS.
Advertenties

Wednesday 06 December
Tuesday 05 December
Monday 04 December