Vissers willen met NOFA fonds investeren in hun bedrijf
23 Jan, 00:00
foto
Clarence Tokromo van Amanah Bank geeft uitleg over NOFA. De bank is de beheerder van het fonds. Vissers die willen investeren in hun productie zullen worden begeleid.


Het Visserscollectief zet zich in om vissers in aanmerking te doen komen voor middelen uit het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA). Secretaris van het Visserscollectief Mark Lall zegt aan Starnieuws dat vissers in staat moeten worden gesteld om gebruik te maken van goedkoop kapitaal om hun bedrijf op te krikken en efficiënter te kunnen produceren.

De vissers kunnen met het geld uit het fonds investeren in beter vistuig en in vaartuigen. Zij kunnen hun productie hierdoor opvoeren. "Het Collectief heeft de hoop dat vissers die de basis zijn voor voedselzekerheid van eiwitten uit onze wateren, ook nu met de opties die aangeboden worden door het NOFA, zullen overgaan tot het genereren van meer inkomsten en waardetoevoeging van hun gevangen vis", zegt Lall.


In deze moeilijke tijden zijn middelen uit het fonds nodig voor vissers om zich staande te houden. Veel vissers hebben de gelegenheid aangegrepen om zaterdag een infosessie te volgen verzorgd door de Amanah bank. De vissers zullen door het proces om een aanvraag in te kunnen dienen worden begeleid door de bank, die de beheerder is. Er zullen veldbezoeken worden afgelegd en documenten in orde worden gemaakt. Een haalbaarheidsstudie maakt er ook deel van uit. Als alles rond is gaat de aanvraag naar het bestuur van NOFA voor beoordeling.

De infosessie in het Visserij Centrum te Bethesda is door veel vissers bijgewoond. Zij hebben ook verduidelijkende vragen gesteld. Lall verwacht dat nu er ook begeleiding is, de vissers gebruik zullen maken van het fonds om hun productie efficiënter te maken. De vissers zullen zeker gebruik maken van de optie die nu geboden wordt. Vissers worden voor het eerst betrokken bij zo een fonds voor goedkope lening en begeleiding.
Advertenties

Tuesday 28 March
Monday 27 March
Sunday 26 March