A20: Een retrospectie op Srefidensi
25 Nov, 20:42
foto


47 jaar zijn wij; is Suriname staatkundig onafhankelijk. Een terugblik op de afgelopen 47 jaar levert ons gevoelens van verdeeldheid, corruptie, armoede en milieuvernietiging op. De weg, die de afgelopen decennia is bewandeld, heet partijpolitiek.

Wij van A20 hebben onder meer als ideologie om dat pad te verlaten en te kiezen voor de weg van Dienstbare Politiek. Dit is een wijze van politiek voeren waarbij het nationaal belang voorop staat ten opzichte van alle partijpolitieke belangen of family & friends. De politieke benadering is er een, waarbij  elke partij zijn identiteit mag behouden, doch vanuit nationaal belang keuzes moeten worden gemaakt.

Anno 2022 zien wij ook nog steeds een ander verschijnsel waarbij etnische belangen boven nationale belangen staan.  Dit helpt ons niet om volwassen te worden als natie. Dit etnisch denken zorgt niet voor gemeenschapsontwikkeling, waardoor de afslag, die leidt naar verbinding, wordt gemist. De grote uitdagingen waar wij als land mee geconfronteerd worden, moeten we gezamenlijk oplossen. Partijpolitiek dient ondergeschikt te zijn aan het nationaal belang.

De problemen waar de gezondheidszorg mee kampt, vragen niet alleen om een deskundige aanpak, maar ook om een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is triest om te lezen dat kinderen sterven, omdat de hulpverlening te lang op zich liet wachten, terwijl artsen de alarmklok luiden en code zwart aankondigen. Het tekort aan medicamenten en andere hulpmiddelen legt een zware druk op de zorg alsook het personeel. Goede gezondheidszorg zorgt voor een gezonde samenleving, die kan werken aan de ontwikkeling van ons land.

Het kiesstelsel, dat gewijzigd moet worden, is een mooi voorbeeld van prevaleren van het nationaal belang boven politiek belang. Het eist politieke wil, waarbij dienstbaar leiderschap gedemonstreerd moet worden om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Er is geen ruimte meer om te blijven in het oude partijpolitieke denken. Als Surinamers moeten wij gaan beseffen, dat de ingeslagen weg van de afgelopen periode niet leidt tot verbroedering en dus ook niet tot eenheid.
Is het nu niet de tijd, dat wij gaan beseffen dat blijven hangen in etnisch denken niet bijdraagt aan natievorming en gemeenschapsontwikkeling? Is het nu niet de tijd, dat Suriname nu eindelijk een “natie” wordt in plaats van een verdeeld volk. A20 staat voor Dienstbare Politiek en maakt zich sterk voor dienstbaar leiderschap. Suriname eerst.

Dobru zei het zo mooi in zijn gedicht Wan Bon. Hoe zou hij zich voelen als hij constateert wat wij ervan hebben gemaakt? Zou hij die “Wan Bon” zien waarover hij geschreven heeft? Is die Wan Bon van hem nog steeds een droom?

Wan Bon
Someni wiwiri
Wan Sranan
Someni wiwiri
Someni skin
Someni Tongo
Wan pipel

Zal het ons lukken om tot die 'wan pipel' te komen; tot natievorming? Natie; dat is een gemeenschap van mensen, die zich verbonden voelen door gedeelde kenmerken. A20 is van mening, dat politieke leiders moeten streven naar natievorming.  Daarom roepen wij op deze Srefidensi-dag alle leiders op om te werken aan eenheid. Gezien onze huidige economische situatie is het de hoogste tijd, dat we gaan samenwerken. Een verdeeld volk zal geen vorderingen maken.
A20 wil af van het etnisch en partijpolitiek denken en streeft naar eenheid in diversiteit. Er zijn leiders nodig, die in staat zijn om boven het etnisch denken en partijpolitiek te stijgen.

We horen steeds, dat we meer moeten gaan produceren. A20 is het daarmee eens. Wij zijn nu een importland, hetgeen ons veel geld kost. Welke randvoorwaarden worden er gecreëerd door de overheid zodat wij meer gaan produceren? Onze wet en regelgeving moet onder de loep genomen worden, zodat er voor ondernemers een goed klimaat is om te investeren.

A20 gaat voor educatie en hoopt, dat de overheid ook het belang hiervan inziet en dienovereenkomstig acties zal uitzetten, zodat onderwijs voor eenieder toegankelijk is. Op dit moment zijn kinderen in het binnenland verstoten van onderwijs. Wordt het geen tijd dat wij gaan investeren in ons onderwijs?

A20 verwacht, dat er vanuit competentie personen benoemd worden en niet vanwege hun politieke kleur. Het is voor onze partij van groot belang, dat leiders vanuit de visie van natievorming hun bijdrage leveren en samenwerken op basis van competentie, transparantie, openbaarheid van bestuur en communicatie.

A20 gedenkt vandaag in soberheid onze staatskundige onafhankelijkheid. Vanuit de gedachte van nationale politiek hopen wij, dat het zal lukken om elkaar te vinden in eenheid.

Wij feliciteren alle Surinamers en wensen eenieder een bezinningsvolle Srefidensi Dey.
Sranan sa wini!
Advertenties

Monday 30 January
Sunday 29 January
Saturday 28 January