Nederlandse Hoge Raad gaat Suriname ondersteunen
24 Nov 2022, 20:20
foto
President Chan Santokhi geflankeerd door de delegatie van de Nederlandse Hoge Raad, minister Kenneth Amoksi en hofpresident Iwan Rasoelbaks. (Foto: CDS)


De Hoge Raad van Nederland zal Suriname ondersteunen met expertise. Er zal met het Hof van Justitie worden samengewerkt op het gebied van rechtsvergelijkende jurisprudentie studies en technische uitwisselingen. Ook versterking en deskundigheidsondersteuning ter bevordering van rechtseenheid, -vorming en -bescherming staat hoog op de agenda. De Hoge Raad en het Hof van Justitie hebben een intentieverklaring getekend. De delegatie heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Chan Santokhi.

Dineke de Groot, president van de Hoge Raad der Nederlanden, en procureur-generaal Edwin Bleichrodt, hofpresident Iwan Rasoelbaks, justitieminister Kenneth Amoksi en ambassadeur Henk van der Zwan waren ook aanwezig, meldt de Communicatiedienst Suriname. De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland in civiele, straf- en belastingzaken. Ook Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Bonaire, Saba en Sint-Eustatius vallen onder de Hoge Raad.

President De Groot laat optekenen dat de Surinaamse en de Nederlandse rechtspraak behoren tot dezelfde rechtsfamilies (het civil-law systeem). “Het is voor de rechtsontwikkeling aangewezen om met de rechtsfamilies in contact te blijven om ontwikkelingen, ervaringen en expertise met elkaar te delen en waar nodig en mogelijk deze uit te diepen”.

De Surinaamse rechtspraak laat zich sinds jaar en dag inspireren door de Nederlandse jurisprudentie van de Hoge Raad en put waar nodig rechtssystematisch uit deze bron voor uitleg van rechtsregels en rechtsbeginselen over de algemene gebieden van het recht zoals: vermogensrecht, rechtspersonenrecht, arbeidsrecht, materieel en formeel strafrecht en administratief recht. De rechtspraktijk en de juridische wetenschap in Suriname maken ook gebruik van Nederlandse hand- en leerboeken voor vaktechnische doeleinden.

Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November