In 'Wi Kondre' worden diverse cultuuruitingen belicht
22 Nov, 20:12
foto
Enkele boeken van weleer die deel uitmaken van het Nationaal Archief Suriname.


Het immaterieel erfgoed van Suriname is rijk en divers. Het is een mix van verschillende cultuurelementen die ontstaan zijn tijdens de koloniale geschiedenis van Suriname en Nederland. Stichting Skrifi acht het van belang deze goed te onderzoeken en te waarborgen omdat ze deel uitmaken van de Surinaamse en Nederlandse identiteit. In de serie Wi Kondre worden diverse cultuuruitingen belicht, welke door migratie en intercultureel contact onderdeel zijn geworden van het alledaagse leven in Suriname. Er wordt ook stilgestaan bij de gevoelens van de verschillende personen die bezig zijn met diverse elementen. In de serie worden de onderwerpen het Sranan Tongo, de kinderspelen van vroeger, de kinderliederen van vroeger, de producten van de plantages van vroeger en de gerechten van Suriname behandeld.

In het  Nationaal Archief Suriname vond vrijdag de officiële presentatie van de documentaireserie Wi Kondre plaatst. Tijdens de presentatie heeft stichting Skrifi de serie officieel aangeboden aan haar Surinaamse partner, het Nationaal Archief Suriname, en aan de project financierder, de Nederlandse ambassade in Paramaribo. Vanwege het educatieve karakter en vervolgtraject, is de serie ook aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De serie is samen geproduceerd met het Nationaal Archief Nederland en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

“Het productieproces bestaande uit onder meer het doen van onderzoek naar de geschiedenis van de onderwerpen was intensief, maar ontzettend interessant,” zegt maker Kevin Headley. “De uitdaging was om tijdens de montage deze informatie goed te verwerken in de filmpjes. Naar mijns inziens is het goed gelukt.” Samen met Ann Hermelijn en de andere bestuursleden heeft hij twee jaar gewerkt aan het project. Maar ook vele anderen uit Nederland en Suriname hebben een bijdrage geleverd aan het project.

“De afgelopen periode heb ik veel gesprekken gevoerd in verschillende groepen over de band Suriname en Nederland en hoe die verder kan worden verstevigd. We komen van een gedeeld verleden en moeten werken naar een gezamenlijke toekomst Dit is een product van deze gezamenlijke toekomst want samen met het Nationaal Archief Suriname, Nationaal Archief Nederland en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is dit product ontwikkeld. Het is niet alleen mijn product, het is ons product, over ons land, Suriname, Wi Kondre,” zegt Headley. Intussen onderzoekt de organisatie andere onderwerpen voor vervolg producties.

Wi Kondre zal tijdens de Srefidensi expo Samen staan we sterk van het Nationaal Archief Suriname worden vertoond die van 22 november tot en met 20 december 2022 wordt gehouden. De serie zal ook te zien zijn op de televisie. Met het Nationaal Archief Nederland is de organisatie bezig af te stemmen om de serie ook in Nederland te vertonen. Samen met het Instituut voor Beeld en Geluid is ook op de planning om lesbrieven te ontwikkelen voor de jongeren van Nederland en Suriname. Verder zijn er ook publieke vertoningen met in het verschiet met daar aansluitend discussie momenten om te praten over herinneringen en meningen over de onderwerpen als onderdeel van oral history.
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October