OW geeft update over uitvoering infrastructurele werken
06 Oct, 19:11
foto
De vuilstortplaats te Ornamibo. (Foto: OW)


KPP Energy & Waste Solutions en Supernova Waste to Energy Inc. zijn geselecteerd voor de afvalverwerking te Ornamibo. Deze ondernemingen hebben het technisch voorstel Waste to Energy (WtE) aangeboden, waarbij het afval via verbranding of vergassing verwerkt wordt tot elektrische energie die aangesloten kan worden op de grid van de EBS. Slechts 1 lokaal bedrijf, Four Green Energy Solutions, heeft interesse getoond voor de verwerking van padiekaf te Nickerie tot ook elektrische energie.

Ter verbetering van de infrastructuur voert het ministerie van Openbare Werken (OW) landelijk verschillende projecten in Public Private Partnership (PPP) uit. De genoemde bedrijven hadden gereageerd op een Request for Expresssion of Interest (RFEOI) van OW om lokale en internationale investeerders in de gelegenheid te stellen om voorstellen in te dienen het afvalprobleem bij de vuilstortplaats Ornamibo op een duurzame en milieuvriendelijke manier te helpen oplossen.

Ten aanzien van de plannen voor het bouwen van een brug over Corantijn- en Surinamerivier zijn in augustus zes voorstellen ontvangen. Deze aanbiedingen worden nu, door Suriname en Guyana afzonderlijk, beoordeeld, waarna tenslotte beide landen zullen beslissen met welk bedrijf zal worden doorgegaan. China Road and Bridge Corporation heeft een voorstel gedaan om de brug over de Surinamerivier en de voorafgaande voorstudies te realiseren. De bouw van de brug wordt geschat op ca. 3 jaar. De aanbieding is beoordeeld en er zullen met het bedrijf gesprekken worden gevoerd om waar nodig zaken nader te bespreken alvorens tot verdere besluitvorming over te gaan.

Voor de ferryservice Paramaribo - Meerzorg en parkeergarages ging de gedachte uit naar moderne waterbusboten. De oproep heeft helaas geen voorstellen van geïnteresseerde partijen opgeleverd, zegt de voorlichting van OW en zal mogelijk in iets gewijzigde vorm, worden herplaatst.  Tezamen met de uitnodiging tot het realiseren van de ferrydiensten werd een uitnodiging gepubliceerd voor de bouw en exploitatie van twee parkeergarages, te weten: in directe nabijheid van de veersteigers, Knuffelsgracht en het veerplein te Meerzorg. Ook deze oproep zal, wegens gebrek aan voorstellen, wederom geadverteerd worden. Binnenkort worden ook de Expressions Of Interest gelanceerd voor de weg Zanderij-Apoera, bouw van woonhuizen en de bouw van de markt te Nickerie.
Advertenties

Saturday 28 January
Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January