VHP laat zich inspireren door idealen Mahatma Gandhi
02 Oct, 02:53
foto


Om het gedachtegoed van Gandhi levend te houden voor de internationale gemeenschap, heeft de Verenigde Naties, Gandhi’s geboortedag uitgeroepen tot “Internationale Dag van de Geweldloosheid”. De VN roept alle lidstaten op om 2 oktober, de geboortedag van de Indiase onafhankelijkheidsstrijder Mahatma Gandhi, op gepaste wijze te herdenken en de boodschap van geweldloosheid uit te dragen.

De gedachte achter deze dag is om willekeurig geweld te veroordelen en te pleiten voor tolerantie, het volledige respect voor alle mensenrechten en de fundamentele vrijheden van iedere burger. De VHP staat op deze dag stil om de morele kracht van democratie en roept op tot begrip voor elkaars waarden.

Het feit dat de geboortedag van Gandhi internationaal erkend wordt als de dag van geweldloosheid toont aan dat Gandhi’s boodschap niet alleen bestemd is voor India maar voor de hele wereld, zegt de VHP. Mahatma Gandhi’s boodschap voor het vormen van individuen en gemeenschappen die op zichzelf leren bouwen is ook op Suriname van toepassing.

Volgens Gandhi moet het politieke doel en de politieke middelen één en hetzelfde zijn. Deze geweldloze strijdmethode gaf hij de naam ‘Satyagraha’ wat betekent ‘vasthouden aan de waarheid’, dezelfde waarheid die hij de grondslag van alles noemde. Nelson Mandela en Martin Luther King leerden van Mahatma Gandhi om zich in te zetten voor menselijke waardigheid, vrijheid en sociale gerechtigheid.

Mahatma Gandhi wordt in India vaak Bapu genoemd, dat “vader” betekent in de zin van vader van het huidige India en het Indiase volk. Mahatma Gandhi was één van de grondleggers van de moderne staat India en voorstander van de actieve geweldloosheid als middel voor revolutie. Hij spande zich ook in voor verzoening tussen verschillende geloven in India. Zijn geboortedag wordt gevierd als ‘Gandhi Jayanti’, een dag waarop mensen van verschillende geloofsovertuigingen hun held herdenken. Een bekende uitspraak van Mahatma Gandhi was: "De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht."

Mahatma Gandhi leerde mensen de filosofie van Ahimsa, die het gebruik van geweldloosheid als een instrument voor vreedzame oplossingen stimuleert. Deze filosofie is gebaseerd op drie principes: het oplossen van conflicten door actieve geweldloosheid verbetering van de samenleving voor iedereen, realisering van zelfbestuur door 'community-based' ontwikkeling.

Het principe van geweldloosheid en respect voor het leven (Ahimsa) is ook voor de VHP altijd een leidend principe geweest in haar strijd voor een beter Suriname. "We gaan die strijd leveren om Suriname te bevrijden en we doen dat volgens de principes van Ahimsa, zoals Mahatma Gandhi dat deed". De VHP is meer dan een politieke organisatie en derhalve onderschrijft zij de idealen van Mahatma Gandhi en laat zich hierdoor inspireren voor de hedendaagse uitdagingen.
VHP
    

Advertenties

Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January