Overleg met financiële sector: Koersberheersing noodzakelijk
30 Sep 2022, 20:47
foto
President Chan Sanotokhi tijdens een vergadering vanmiddag met de financiële sector. De stijgende koers moet worden beteugeld.


De regering en financiële instanties zijn het met elkaar eens dat maatregelen voor het beheersen van de koers noodzakelijk zijn. President Chan heeft zich samen met verschillende actoren gebogen over oplossingen voor de zorgwekkende koersstijgingen. Er zijn daarbij tal van voorstellen gepresenteerd die een bijdrage zullen leveren bij het beheersen van de koers. Partijen zijn het met elkaar eens dat de retentiemaatregel effectief is. Ook de constructieve samenwerking tussen de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft in de afgelopen twee jaar een positieve impact gehad op de valutamarkt. De koers die de CBvS vandaag heeft genoteerd is SRD 28,89 voor de US$ en SRD 27,04 voor de euro.

Aan de bijeenkomst op het Kabinet van de President hebben de CBvS, commerciële banken, exporteurs en cambiohouders geparticipeerd. Verder de ministers Silvano Tjong-Ahin ad-interim Financiën en Planning, Albert Ramdin ook ad-interim en David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Ook de voorzitter van de vaste commissie van Financiën in het parlement, Asis Gajadien, heeft deelgenomen aan de vergadering.

Remy Bhailal, heeft vanuit de Vereniging van Cambiohouders aangegeven dat er geen bezwaar is om valuta te verkopen aan de banken, echter is er geen mogelijkheid om hun SRD’s cash te krijgen voor de bedrijfsvoering. Er zijn verder voorstellen gedaan in het kader van het afromen van contante SRD’s uit de samenleving. Hetgeen de vraag naar valuta kan doen afnemen. Naast export verhogende maatregelen is voorgesteld om import verlagende maatregelen in te voeren of over te gaan tot een voorlopige importstop van niet noodzakelijke goederen, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Verder is tijdens de bespreking aangegeven dat de vraag naar valuta in 2022 enorm is toegenomen ten opzichte van 2021. Met een cijfermatig onderbouwing is verder aangegeven dat door de stijging van brandstofprijzen de vraag naar valuta vanuit de oliemaatschappijen sterk is toegenomen in 2022. Ook de stijging van de prijzen van consumptiegoederen heeft in dit jaar gezorgd voor een toename in de vraag naar valuta.

Bij de CBvS en de commerciële banken bestaat de indruk dat actoren vanuit de informele sector een negatieve druk uitoefenen op de valutamarkt. Ook zorgt de onjuiste berichtgeving in de media over maatregelen voor ruis. Verder is vanuit de CBvS aangegeven dat het niet helemaal juist is dat koers is gestegen in de afgelopen twee weken. Als het gaat om de girale bankkoers is deze over de genoemde periode juist met 1.20 SRD gedaald. Het gaat om de cash koers die is toegenomen, dat wordt gestimuleerd of in stand gehouden door actoren buiten de invloedssfeer van de formele instituten.

President Santokhi heeft partijen gevraagd om bestaande beperkingen om gelden bij de lokale banken te storten, weg te werken. Dit zodat de importeurs hun dollars bij de banken kunnen betrekken en er zo ook speculatie voorkomen kan worden. De samenwerking tussen de banken en cambio’s zal naar zeggen van het staatshoofd binnen de perken van nationale en internationale regels moeten geschieden. Het staatshoofd heeft het platform de opdracht gegeven om binnen afzienbare tijd maatregelen aan te dragen die de rust op de valutamarkt structureel kunnen doen terugkeren.

Advertenties

Wednesday 06 December
Tuesday 05 December
Monday 04 December