Jaarrede president: Wisselkoers niet met druk knop omlaag
29 Sep 2022, 10:49
foto
President Chan Santokhi spreekt De Nationale Assemblee toe. Hij houdt zijn derde jaarrede. (Beeld: DNA)


President Chan Santokhi heeft zojuist in De Nationale Assemblee tijdens zijn derde jaarrede uitgelegd dat het strategische doel van de regering is om een beter, gezonder en veiliger Suriname voor alle Surinamers te realiseren. De hoogste prioriteit is het aanpakken van de armoede. Santokhi merkt op dat er veel gesproken wordt over de koersontwikkeling en de koopkracht. "Inderdaad zijn dit enorm belangrijke elementen van ons financieel systeem en van eminent belang om een beeld te krijgen van de stand van onze economie. Tegelijkertijd stel ik vast voorzitter dat de wisselkoers een reflectie is van objectieve factoren zoals vraag en aanbod van valuta en subjectieve factoren zoals speculatie en vertrouwen."

Het nationaal productiesysteem moet grondig heringericht worden en de arbeidsproductiviteit geoptimaliseerd waardoor het gezamenlijke verdienvermogen kan groeien. De indruk alsof de regering gewoon op een knop kan drukken om de prijs c.q. de waarde van valuta en onze SRD te beïnvloeden, is een incorrecte."Wanneer ik zo’n observatie maak voorzitter en leden dan is het niet om schuldigen te zoeken of een bepaalde regering te verwijten. Maar ik vraag u om realistisch te zijn. We moeten vooruitkijken we moeten nu beoordelen hoe we onze economie willen inrichten. Op basis van wat we hebben op basis van wat de toekomst biedt en op basis van de samenwerking met actoren in het buitenland."

"Tot dusver werd onze levensstandaard gevoed met gelden die we voor een groot deel niet zelf verdiend hadden maar geleend. Onderdeel hiervan is de subsidie van de overheid voor diensten die normaliter tegen marktprijs geleverd moesten worden. Dit heeft geresulteerd in een vorm van schijnwelvaart en een verwachtingspatroon dat de overheid toch altijd inkomt. Wij gaan moeten afstappen van deze attitude. Eenieder die in staat is te werken zal uiteindelijk voor zijn of haar eigen inkomen moeten zorgen", stelt het staatshoofd.


Suriname gaat door een intens en pijnlijk proces van gezondmaking van de economie. Er is een economie overgenomen die steeds minder produceerde en gebukt gaat onder een hoge schuldenlast. "Die problemen moeten we als eerst in het traject van het ontwikkelen van een gezonde economie oplossen en dat is ook het doel van ons Herstel Programma. Het eerste traject ons eigen Herstel Programma welke reeds in uitvoering is als onderdeel van het Meerjaren Ontwikkelings Programma en de afspraken in het kader van het Tripartiet Overleg. Hieraan is gekoppeld het IMF-programma dat voor een periode van drie jaar wordt uitgevoerd."

De president zegt zich er terdege bewust van te zijn dat de maatregelen ter gezondmaking van de economie voor velen ondraagbaar worden en dat ook veel aandacht geschonken moet worden aan armoedebestrijding. Het is om deze reden dat hij tijdens zijn officieel bezoek aan de Verenigde Staten recentelijk in Washington DC met de Managing Director van het IMF, Georgieva Kristallina, heeft gesproken en uitgelegd dat de sociale impact op de samenleving ondraagbaar wordt. Dit mede door de veranderde omstandigheden in de wereld die een herstel zoals geprojecteerd ook bemoeilijken.

"Wij hebben het IMF voorgesteld na te gaan op welke wijze elementen van de Extended Fund Facility aangepast kunnen worden zodat bepaalde maatregelen getemporiseerd kunnen worden. Ook is voorgesteld na te gaan welke andere opties bestaan om sommige van de te nemen maatregelen anders uit te voeren. Alsmede de ondersteuning naar het volk op zodanige manier te doen dat er geen negatieve effecten op de inflatie en de koers hieruit voortvloeien." Het IMF staat open voor deze aanpak.
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November