35% opbrengst export inwisselen gaat maandag in
17 Sep 2022, 17:38
foto


Ruim een dikke week nadat het bekendgemaakt was dat de retentieregeling van 35% voor de gehele exportsector geldt, is er pas vrijdag actie ondernomen door governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij heeft de directies van de banken en de Deviezencommissie in een circulaire meegedeeld wat de transactiekoers is voor de retentieregeling. Waarnemend president Ronnie Brunswijk had op afgelopen week een lang onderhoud met de directies van de banken. Hij heeft daar met zijn vuist op tafel geslagen en gezegd dat het zo niet verder kan.

Roemer heeft in zijn brief aan de banksector meegedeeld dat exporteurs van goud en goederen tenminste 35% van al hun opbrengsten binnen vijf dagen na invoer van die opbrengsten, ten verkoop moeten aanbieden aan een deviezenbank in Suriname. Deze bank moet correspondentenrelaties hebben met buitenlandse banken. De 35% aan valuta moet worden ingewisseld voor de SRD.

De deviezenbanken zijn gehouden om de wisselkoersnotering van de CBvS op de dag van de repatriatie als transactiekoers te gebruiken ter afwikkeling van de afdracht van de exportopbrengsten. Er mogen geen transacties plaatsvinden tegen een koers die hoger ligt dan de op dat moment genoteerde koers van de CBvS. Alle aankoop- en verkooptransacties van deze retentieregeling dienen afzonderlijk te worden gerapporteerd aan de CBvS.

De voorschriften over de te hanteren transactiekoers bij de repatriatie en de afdracht van exportopbrengsten treden in werking vanaf maandag 19 september. Brunswijk heeft op een vergadering van de ABOP gisteren meegedeeld dat de koers vanaf dinsdag moet droppen. Hij heeft als waarnemend president aangekondigd dat hij harde maatregelen zal treffen als de koers niet daalt.
Advertenties

Friday 01 December
Thursday 30 November
Wednesday 29 November