Regering wil koersstijging stuiten; rententieregeling exportsector
08 Sep 2022, 17:12
foto
De sluitingskoers van vandaag vastgesteld door de CBvS.


Om de voorthollende wisselkoers te beteugelen, zal een pakket van maatregelen worden uitgevoerd. Hiermee is een clusterteam van ministers belast. Er is ook afstemming met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Nagegaan wordt hoe er geïntervenieerd kan worden. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft voor vandaag een koers van SRD 26,71 vastgesteld voor de US-dollar. Verder is bepaald dat de retentieregeling van 35% niet alleen voor de goudsector geldt, maar voor de gehele exportsector. De gehele sector moet 35% van de opbrengsten inwisselen bij een deviezenbank. Oliemaatschappijen en importeurs van onder andere eerste levensbehoefte zullen dus meer vreemde valuta beschikbaar hebben.

In een persbericht zegt de regering uit te kijken naar meer leiderschap vanuit de CvBS in het beteugelen van de koersen. Op basis van haar verantwoordelijkheid heeft de regering Santokhi/Brunswijk een clusterteam van ministers aangewezen voor de aanpak van de koersontwikkelingen. Dit team moet samen met de monetaire autoriteiten komen tot een pakket van uit te voeren activiteiten om de koers te bedwingen. Op 6 september jongstleden had president Santokhi zijn meest recente meeting met dit team.

De president stelde duidelijk dat de diverse actoren met aan het hoofd de CBVS elk hun verantwoordelijkheid zullen moeten innemen om te komen tot een matrix van maatregelen. Deze matrix moet leiden tot een set van maatregelen die integraal zullen worden geïmplementeerd. De governor, de deviezencommissie, de cambio´s en het clusterteam van ministers maken allen deel uit van het team. Samen moeten ze komen met gepaste voorstellen.
Het mag duidelijk zijn dat de regering regelmatig consultaties heeft met diverse actoren binnen de sector waaronder de cambiohouders en de governor van de CBvS.

Belangrijk is aan te geven dat deze maatregelen de formele, de informele en het administratief regiem dienen te bestrijken. Inmiddels is reeds het eerste besluit voortgesproten uit de deliberaties. Het besluit is dat de retentie regeling niet alleen voor de goudsector zal gelden. De retentie regeling houdt in dat exporteurs alle valuta via lokale banken naar het land terug in moeten brengen waarbij 35% van alle exportvaluta beschikbaar wordt voor de lokale banken. Hierdoor zullen inkomsten uit diverse sectoren direct beschikbaar zijn voor het bankwezen. Oliemaatschappijen en importeurs van o.a. eerste levensbehoefte zullen dus meer vreemde valuta beschikbaar hebben. Dit houdt in dat daar waar de retentie regeling alleen voor de goudsector moest gelden is nu komen vast te staan dat alle sectoren gebonden zijn aan deze regeling. Binnen onze constellatie zijn er diverse actoren met elk hun eigen verantwoordelijkheid.

De inspanningen zullen pas resultaat tonen bij gelijke inzet van alle spelers. De regering blijft haar deel doen en zorgt ervoor dat uitdagingen van haar kant, zoals het wegvallen van de voorzitter van de deviezen commissie, worden opgevangen met gepaste oplossingsmodellen.

Zo is gisteren tijdens de regeringsraad besloten om over te gaan tot interveniëren om de koers te beteugelen. De minister van financiën en de governor van de CvBS zullen invulling geven aan deze interventies. Hiermee zal directe verlichting moeten komen op de druk van de vraag naar US-dollars.  Los van de maatregelen in de matrix, de mogelijkheden tot interventie op tafel te leggen. Dit traject zal binnen nauwe consultatie met het IMF worden uitgevoerd.

Advertenties

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July