Strafrechtelijk onderzoek tegen MMC medisch directeur Jaggernath
09 Sep, 17:04
foto


De regering heeft besloten medisch directeur van het Mungra Medisch Centrum (MMC), Djoties Jaggernath, te ontheffen uit zijn functie. Hij was per 15 juli op non-actief gesteld. Volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid is er geconstateerd dat de gewezen directeur handelingen, die niet door de beugel kunnen, heeft gepleegd bij een andere organisatie. Op basis hiervan is er een dossier opgestuurd naar de procureur-generaal (pg) om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

Dit deelde minister Ramadhin vandaag mee na een onderhoud met het crisisteam dat door de regering belast is met het management van het ziekenhuis. Nadat de geconstateerde feiten met president Chan Santokhi zijn besproken, heeft de regering het besluit genomen de ziekenhuisdirecteur uit zijn functie te ontheffen, meldt de Communicatiedienst Suriname.

“Het is een directeur die geplaatst is onder deze regering, onder deze minister, maar wij gaan niet accepteren dat er gesold wordt met de belangen van het volk”, stelt Ramadhin. Hij voegt verder eraan toe: “Ik wil hiermee aangeven dat wij diehard zijn in het bereiken van onze targets. Dus wanneer er zaken zijn die niet door de beugel kunnen, dan moeten wij dat oplossen.” De minister zegt dat er gewerkt zal worden aan het in place hebben van een traject voor de continuïteit van processen.

De komende periode zal de aandacht gaan naar het versterken van de financiële positie van het ziekenhuis, vooral vanwege de vele schulden. Daarnaast zal gewerkt worden aan een efficiëntere bedrijfsvoering en verbeteringen waar nodig. Een clusterteam van ministers zal frequent met crediteuren en leveranciers overleg voeren voor gunstige betaalregelingen. Binnen niet al te lange tijd zal er ook duidelijkheid gegeven worden over de installatie van een interim managementteam.

Advertenties

Tuesday 28 March
Monday 27 March
Sunday 26 March