Toeloop patiënten RGD poli's Limesgracht en Latour
12 Aug 2022, 00:00
foto
Directeur Volksgezondheid Rakesh Gajadhar Sukul oriënteert zich op de poli Limesgracht. RGD-arts Dew Sharman heeft de poli de eerste avond gedraaid. (Foto: Volksgezondheid)


De gezondheidscentrale van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) aan de Limesgracht en Awariestraat te Latour, zijn sinds donderdag van 19.00 tot 24.00 uur open voor alle kinderen die te maken hebben met het rotavirus. De algemene symptomen zijn koorts, braken en diarree met als gevolg een verhoogd risico op uitdroging. Deze poli's zijn met spoed geopend om de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo te ontzien. Er is sprake van uitbraak van het virus.

Volksgezondheidsdirecteur, Rakesh Gajadhar Sukul, oriënteerde zich gisteravond op de twee poli’s en heeft kunnen waarnemen dat er een toeloop is van patiënten. De mensen zijn tevreden met de snelle hulp die wordt geboden door het verplegend personeel en de artsen. Er wordt volgens Volksgezondheid hard gewerkt aan het openstellen van meerdere poliklinieken van de RGD om de zorg dichterbij de samenleving te brengen.

In De Nationale Assemblee hebben diverse volksvertegenwoordigers vragen gesteld over de situatie, waarbij kinderen het leven hebben gelaten. Assembleelid Asis Gajadien (fractieleider VHP) wilde staande de vergadering antwoord van de regering over de ernstige situatie. Assembleevoorzitter Marinus Bee had meegedeeld dat de regering dinsdag zou antwoorden op brandende vragen die de vorige week al waren gesteld en gisteren weer aan de orde zijn geweest. Gajadien voerde aan dat andere zaken uitgesteld kunnen worden, maar deze kwestie niet.

Minister Albert Ramdin deelde namens de regering mee dat er spoedvergaderingen gehouden zijn met de gehele sector. Er zijn bedden vrijgemaakt in 's Lands Hospitaal, het Diakonessenhuis en het Wanica Ziekenhuis. Indien nodig zullen ook bedden bestemd voor volwassenen, beschikbaar worden gesteld. Een uitdaging is dat er een tekort is aan medisch personeel, maar de krachten worden gebundeld. Hij benadrukte dat er genoeg infuusvloeistof en medicamenten zijn om hulp te bieden. De voorlichting is ook flink opgevoerd in diverse talen.

Bij de RGD poli's zal er geen drempelkosten in rekening worden gebracht voor behandeling van kinderen. Minister Amar Ramadhin heeft eerder ook aangegeven dat iedereen, ook bij de SEH, geholpen zal worden, al zouden zij geen drempelkosten betalen. Niemand die hulp nodig heeft wordt weggestuurd. Preventie, zoals handen goed wassen, is belangrijk om besmetting te voorkomen.

Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October