VHP: Waardevolle les leren uit slavernij
01 Jul, 08:50
foto


Vandaag, 1 juli, vieren wij de ‘Dag der Vrijheden’ oftewel Keti Koti’. Het is 159 jaar geleden dat de slavernij in Suriname werd afgeschaft. Vrijheid voor ons allemaal en dat herdenken we op deze dag. De slavernij was zonder meer een donker tijdperk waarin slaven onmenselijk werden behandeld. Bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij of Keti Koti, wordt het moedige verzet van onze voorouders om te ontkomen aan wrede onderdrukking, overheersing en uitbuiting, herdacht.

Onze voorouders hadden 159 jaar geleden de kracht en het doorzettingsvermogen getoond om een nieuwe weg voor hun nazaten te plaveien. De strijd van de marrons tegen de slavenhouders is ook een lange periode van heldenmoed en opoffering geweest. De slavernij-periode mag nooit vergeten worden. Wij moeten een waardevolle les leren uit de slavernij, zodat onze toekomst er beter uit zal zien.

Onze voorouders hebben offers voor ons gebracht, zodat we als nazaten een betere toekomst konden hebben. Op deze dag, moeten we in gedachten houden dat we het aan onszelf en aan onze kinderen verplicht zijn onze mensenrechten, vrijheden en privileges te bewaken die door het bloed, zweet en tranen van onze voorouders voor ons werden verkregen.
Deze regering doet haar uiterste best, om alle vormen van slavernij uit te bannen. Binnen onze maatschappij is er geen plaats voor slavernij. Voor de VHP gaat de slavernij verder dan het losmaken van de slavernijketens. Wij van de VHP streven ernaar meer voor onze natie, namelijk respect voor elkaar en waardig en fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Dit proces zal pas ten einde zijn als wij als volk, alle vormen van onverdraagzaamheid en vooroordelen afwijzen.

Een blik in onze samenleving laat zien dat de wortels van slavernij nog steeds verankerd liggen in de geest van veel mensen. Het manifesteert zich in de vorm van vooroordelen, rassenhaat, discriminatie en elkaar minderwaardig behandelen. Geen enkele bevolkingsgroep is superieur dan de andere, we zijn allemaal gelijkwaardig. De VHP verwerpt elke vorm van overheersing en dominantie. We zijn één volk.

We zitten in een moeilijke financieel-economische situatie, laten we ons samen inspannen voor groei en ontwikkeling. Ook nu wordt van onze samenleving gevraagd om offers te brengen, zodat de toekomst van onze kinderen er beter uit zal zien. Laten we net als onze voorouders offers brengen, die nodig zijn om een goed geplaveid pad naar de toekomst te leggen voor ons nageslacht.

Volk van Suriname, laten we onze krachten bundelen om onze economie te herstellen. Laten we afrekenen met tegenwerking en destructie en gaan voor opbouw, medewerking en betrokkenheid van alle Surinamers. Laten we samen ons land brengen naar een land waar er respect voor elkaar is.

Indachtig het motto van de VHP ‘Zelf Sterk, Samen Sterker’, wenst de partij de gehele Surinaamse natie een bezinningsvolle en een Switi Manspasi Dey toe.
Advertenties

Wednesday 17 August
Tuesday 16 August
Monday 15 August