VES vraagt president gronduitgifte tijdelijk stop te zetten
30 Jun, 04:46
foto


De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) vraagt president Chan Santokhi in een open brief een fundamentele aanpak van het gronduitgiftebeleid. Dit is noodzakelijk voor een rechtvaardigere, corruptievrije en duurzame uitgifte van domeingronden. De VES doet een voorstel, waarbij de organisatie ook een bijdrage wil leveren aan een beter economisch bestuur en niet aan de kantlijn blijft zitten. De aanleiding zijn de grondperikelen die gaande zijn, waaronder het Sabaku-schandaal.

De bestaande wetgeving, met name het Decreet Gronduitgiftebeleid, moet volgens de VES grondig worden geëvalueerd
door een brede selectie van ter zake deskundigen, in duidelijk omschreven, heldere, concrete en niet voor tweeërlei uitleg vatbare voorstellen voor verbetering aan De Nationale Assemblee worden aangeboden. Gedurende deze periode van maximaal 4 maanden moet de uitgifte van alle domeingronden aangehouden worden, zegt de VES in de brief getekend door voorzitter Steven Debipersad. 

De VES stelt dat de recente perikelen rond de uitgifte van domeingronden in grondhuur geen incident is, maar een uitwas van een diepgewortelde door diverse regeringen toegepaste bestuurspraktijk welke om een structurele duurzame correctie vraagt. Het 'Sabaku-schandaal' is volgens de VES geen toevallige bestuurlijke incorrectheid of onethisch gedrag van een minister, maar dat het wettig bestuur op diverse punten de vigerende wet heeft overtreden. Dit vraagt om een diepgaand onderzoek dat tot fundamentele verbetering moet leiden en zeker niet kan worden afgedaan met het voor de show 'vrijwillig teruggeven' van een onterecht verkregen beschikking door een enkel DNA-lid, totdat de storm is gaan liggen.

U kunt de brief van de VES aan de president hier downloaden.
pdf-icon.gif VES_brief_de_president.pdf                
Advertenties

Wednesday 28 September
Tuesday 27 September
Monday 26 September