Gronduitgifte Sabaku Village grondslag ruzie in coalitie
29 Jun 2022, 00:00
foto
In deze brief wordt Assembleelid Asis Gajadien, die als coalitiefractieleider optrad, aan de kant gezet door ABOP/PL.


De onenigheid in de coalitiefractie, waarbij de ABOP/PL, gisteren per onmiddellijke ingang besloten heeft zelfstandig te opereren, heeft te maken met de gronduitgifte van Sabaku Village. Starnieuws verneemt dat er een heftige woordenwisseling is geweest in de app-groep van de coalitie. ABOP fractieleider Obed Kanapé, die twee percelen heeft gekregen, stond in de discussie tegenover de Assembleeleden Asis Gajadien, Kishan Ramsukul en Cedric van Samson (allen VHP'ers).

Er zijn harde woorden gevallen binnen de coalitie. Gajadien heeft zich van begin aan af op het standpunt gesteld dat de gronduitgifte niet in de haak is. Samen met Ramsukul en Van Samson heeft hij president Chan Santokhi om opheldering gevraagd. Hij heeft ook gedreigd met de regering voor het gerecht te zullen slepen. De uitgifte heeft niet volgens de bepalingen in de Anti Corruptiewet plaatsgevonden.

In de Anti Corruptiewet staat onder andere dat de minister via openbare bekendmaking moet aangeven waar domeingrond beschikbaar is voor toewijzing. De bekendmaking moet voor eenieder duidelijk waarneembare aanplakking geschieden op het Domeinkantoor, het districtscommissariaat en de bestuurspost waar de gebieden zijn gelegen. Ook moet minstens in twee dagbladen en twee elektronische media de bekendmaking worden gedaan. Alle aanvragen dienen eveneens te worden bekendgemaakt. Deze procedures en andere bepalingen in de wet zijn niet toegepast. De gronden zijn overwegend verdeeld via politieke partijen.

President Chan Santokhi heeft op een persconferentie maandag aangegeven dat hij het volledige dossier van Sabaku Village en andere terreinen die zijn uitgegeven, heeft opgevraagd. Hij voerde aan dat het niet ethisch is dat politici en vermogende personen die in staat zijn terreinen te kopen, in aanmerking zijn gekomen voor percelen. Dit terwijl tienduizenden burgers wachten op een stukje grond. Hij keurt dit af. Vicepresident Ronnie Brunswijk was duidelijk niet op één lijn met de president. Hij merkte op dat parlementariërs ook Surinamers zijn en dat de uitgifte rechtmatig is geschied. Hij beloofde dat voortaan eerst het volk aan de beurt zal komen, dan pas politici.

Vernomen wordt dat Sabaku Village is gekocht voor 12 miljoen euro. De verkoopakte is in december 2021 getekend door minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer. Er waren missiven hierover tijdens de vorige regeerperiode. 6 miljoen euro is betaald en de andere helft moet worden verrekend in overleg met het ministerie van Financiën & Planning. Een kavel op Sabaku Village heeft de waarde van ongeveer 20.000 euro. In de akte van verkoop en koop heeft de verkoper geen kwijting verleend aan de koper (de Staat). In feite mag de Staat geen beschikkingen uitgeven zolang er geen kwijting is verleend. Eerder was hierover ook een clash tussen de ministers Vorswijk en Riad Nurmohamed van Openbare Werken over de gevolgde procedure. 
Advertenties

Wednesday 06 December
Tuesday 05 December
Monday 04 December
Sunday 03 December