ABOP: Partij hypocrisie NDP ten top in kwestie Brokopondo
26 May, 07:22
foto


De hypocrisie van de Nationale Democratische Partij (NDP) is ten top zoals we die altijd kennen. Een nationale aanpak in de kwestie van overstroomde gebieden in delen van het land, waaronder het binnenland, is ondergeschikt aan partij hypocrisie. Dit is de conclusie welke de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelings Partij (ABOP) trekt als reactie op het artikel NDP: ABOP wijst extra middelen voor Brokopondo af.

Hoe makkelijk is het niet voor de NDP om de vinger te wijzen naar de ABOP als het gaat om noodhulp aan Brokopondo. Laat de gemeenschap weten dat de ABOP niet heeft gekozen voor een kortzichtige benadering voor hulp aan Brokopondo zoals vervat in de motie welke is ingediend door de NDP en de BEP tijdens de laatst gehouden begrotingsbehandeling, maar meer voor een duurzame garantie op middelen als het gaat om noodhulp aan de gemeenschap. Vandaar heeft de ABOP, als verantwoordelijke regeringspartij onder meer gestemd heeft voor de begroting van het dienstjaar 2022, waarin een bedrag van SRD 286.000.000 (tweehonderd zes en tachtig miljoen Surinaamse Dollars) is opgenomen onder code 4114 Min F&P, tbv Bijzondere Voorziening Noodsituatie.

Dit bedrag is niet alleen bestemd voor Brokopondo maar ook Sipaliwini, Marowijne en overige delen van Suriname. Dit is rechtmatig kapitaal dat doelgericht gebruikt kan worden. Het is eenvoudig om te zeggen dat Staatsolie NV, geld moet overmaken voor de staat ten behoeve van overstroomde gebieden. Uitgerekend de NDP die het land haast bankroet heeft gemaakt, komt met voorstellen over financiële ingrepen waar alom bekend is dat de NDP in het rechtmatig en doelmatig gebruik van staatsmiddelen, niet bepaald goed is.

We brengen de gemeenschap verder in herinnering dat het deze zelfde NDP is geweest die in 2019 de wetten Wijziging Brokopondo-overeenkomst en Schadeloosstelling bauxietmaatschappijen door de strot van de samenleving heeft gejaagd. Dit, terwijl de ABOP-fractie met name Marinus Bee, toen al principieel had gesteld dat eerst de materiële en immateriële schade van de bevolking waaronder Brokopondo, geregeld moest worden. Toen al kwam de ABOP met het voorstel voor een fonds. Het was weer uitgerekend de NDP met aanhang die dit voorstel van de tafel veegde en nu politiek bedrijft met de watersnood. Maar zichzelf een spiegel voorhouden zal de NDP nooit doen, daarbij niet beseffend dat deze zaak nooit en te nimmer politiek bekeken moet worden, maar in nationaal belang opgetreden moet worden zoals de ABOP dat stelt.

Dat ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk, tevens vicepresident, gelijk naar de gebieden is geweest en niet alleen leed en smart gedeeld heeft met de binnenlandbewoners, maar ook directe hulp geboden heeft, is kennelijk een doorn in het oog van de paarse partij. Inmiddels is ook het regeringsbesluit genomen om de getroffen gebieden in Brokopondo tot rampgebied te verklaren. Ook daaraan heeft de ABOP meegewerkt. Door dit besluit kan er veel meer worden gedaan voor de bewoners, waaronder de intensievere -hulpverlening. Een clusterteam van ministers onder leiding van de Vicepresident tevens voorzitter van de zwart gele partij, heeft een voortrekkersrol. Er zullen hubs zichtbaar zijn voor onder meer voeding en geneeskundige zorg. Het zou de NDP sieren niet met de politieke bril te kijken naar de situatie, maar de steun te geven waar dat nodig is, door net als de ABOP in ieder geval alvast een donatie te doen bij de STVS telethon actie. Zo waarlijk helpe ons God Almachtig in deze zware dagen voor delen van het binnenland.

Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July