Traditioneel gezag Brokopondo dient 13 petities in
23 May, 00:00
foto
De krutu tussen de regering en het traditioneel gezag in Brokopondo is druk bezocht. Er zijn dertien petities ingediend door het traditioneel gezag. (Foto: Kabinet van de President)


Tijdens de krutu die president Chan Santokhi en delegatie in Brokopondo gehouden hebben zaterdag met het traditioneel gezag, zijn dertien petities ingediend. Er worden voorstellen gedaan welke zaken aangepakt dienen te worden. Ook wil de gemeenschap net als met Rosebel Gold Mines met Staatsolie een hechte band, waarbij ook projecten worden uitgevoerd. De president, vicepresident en delegatieleden hebben de petities aangehoord en zullen deze verder bestuderen.

Enkele zaken, zoals de weg naar Pusugrunu en medicamentenvoorziening, zijn eerder aangekaart. Starnieuws verneemt dat hieraan wordt gewerkt. Er zijn reeds concrete stappen gezet hiertoe. Wat de bedrijven betreft, zullen de mensen ook rechtstreeks in contact moeten treden om nadere afspraken te maken. Leidinggevenden van Staatsolie en Rosebel waren ook aanwezig op de krutu.

Het traditioneel gezag van Brokopondo wil dat een crisisplan wordt opgezet voor een:
1. evacuatieplan
2. schadevergoedingsplan
3. compensatie fonds
4. specifieke rampenbeheersingsplan
5. plan voor inlopen achterstand in onderwijs als gevolg van de overstroming

Dit crisisplan zal moeten bijdragen in een verbeterde aanpak van nood waarin de lokale bevolking van Brokopondo zich momenteel bevindt. Het zal de bevolking de hoop, het vertrouwen en de zekerheid geven dat ze niet in de steek wordt gelaten, maar dat alles gedaan zal worden om het leven weer te normaliseren met vooruitzichten op een goede toekomst.

De president en vicepresident hebben nogmaals benadrukt dat niemand in de steek zal worden gelaten. Er moeten oplossingen komen. Ook is aan de orde gekomen dat mensen naar hoger gelegen gebieden zullen moeten verhuizen, omdat deze situatie door klimaatsverandering niet incidenteel is. De komende maanden zal het overigens blijven regenen.
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July