Kensenhuis wil extra geld voor agrarische sector Para
19 May, 02:53
foto
Assembleelid Patrick Kensenhuis aan het woord tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling.


Assembleelid Patrick Kensenhuis (NDP) heet zich tijdens de begrotingsbehandeling gericht op de agrarische ontwikkeling in het district Para. Hij vraagt van de regering extra financiële middelen op de begroting van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling & Sport, om de agrarische sector in Para te versterken. "We moeten alle mogelijkheden benutten om armoede te bestrijden door het stimuleren van de agrarische productie, zelfredzaamheid, het stimuleren van ondernemerschap en het creëren van werkgelegenheid in Para. De uitdaging voor de ontwikkeling van Para ligt in de agrarische potentie die dit district heeft en de toerisme potentie", stelde Kensenhuis tijdens de begrotingsbehandeling. Vandaag wordt de behandeling voortgezet.

Op de begroting van ROS is het budget verruimd met SRD 27,5 miljoen. Het gaat om de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (20,3 miljoen) en Decentralisatie & districtsbestuur (11,1 miljoen). "Helaas is voor het districtsbestuur Para slechts SRD 925.000 opgebracht", zei Kensenhuis. De volksvertegenwoordiger vindt het ook jammer dat de begroting voor het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland ongewijzigd is gebleven, gelet op de potentie die de districten Para, Brokopondo en Sipaliwini hebben voor onder andere de teelt van aard- en peulvruchten, ananasteelt, gemberteelt, kokosteelt, etc. "Maar ook veeteelt en visserij hebben een enorme potentie, waaraan helaas weinig aandacht is besteed."

"Wij moeten ook kunnen aangeven wat er door de lokale gemeenschappen wordt gedaan binnen de agrarische sector in Para. Heeft het ministerie van ROS in samenwerking met LVV een studie gedaan naar de gewassen die geteeld worden door de Inheemsen en de Marrons? Hoeveel planters en veehouders tellen de districten Para, Brokopondo en Sipaliwini? Is er een landbouw coöperatie of vereniging? Wat zijn de knelpunten die vergroting van hun productie stagneren? Uit het veld heb ik vernomen dat er gebrek aan machines, financiering, voorlichting en begeleiding is", betoogde Kensenhuis.

De gronden moeten optimaal in cultuur gebracht worden om de agrarische sector een boost te geven, benadrukte Kensenhuis. Hierdoor wordt werkgelegenheid gecreëerd en gestimuleerd. Als er hierop beleid wordt gericht en ondersteuning van de overheid middels machines, voorlichting en begeleiding, zal Para een betekenis zijn binnen de agrarische sector. Gelet op de ligging kan zowel per lucht als zee geëxporteerd worden, voerde de volksvertegenwoordiger aan.

Er moet volgens de volksvertegenwoordiger nog steeds ernaar gestreefd worden om Suriname te maken tot de voedselschuur van de regio. "Echter merken wij nog onvoldoende concrete stappen die door de regering in samenwerking met de agrariërs genomen worden. Onlangs is het NOFA fonds hier in het parlement goedgekeurd. Helaas laat de afkondiging nog op zich wachten." Ook de schooltuinprojecten en modeltuinen binnen de plantages en dorpen, behoeven bijzondere aandacht. Landbouw Coöperatie Para vervult op dit moment een trekkersrol.

De bodem van Para is geschikt voor landbouw, maar de planters hebben geen toegang tot financiële mogelijkheden door de titel van de gronden. De agrariërs kijken reikhalzend uit naar de ondersteuning om die bijdrage te leveren wat van elke Surinamer gevraagd en verwacht wordt, meent Kensenhuis. Para beschikt al over de basisvoorwaarden.. Sturing vanuit de overheid, machines en de toegang tot financiering is zeer noodzakelijk.
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July