Ramadhin geeft overzicht van verworvenheden
15 May, 16:46
foto
Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid


Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft in De Nationale Assemblee vrijdag aangegeven dat diverse zaken gerealiseerd zijn sinds het aantreden van deze regering. De preventie en aanpak van Covid-19 is een van de hoogste prioriteiten geweest, maar ook is er aandacht geschonken aan een aantal beleidsgebieden dat zware perioden doormaakte. Hij gaf een overzicht.

• Vijf Covid-19 golven zijn succesvol beheerst. Door preventieve maatregelen steeds te evalueren en aan te passen, zijn de nadelige effecten zoveel mogelijk beperkt.
• Intensieve Covid-19 vaccinatie campagne vanaf 23 februari 2021. Ondersteuning van de voorlichting was ook essentieel. Hierdoor is het sterftecijfer lager uitgevallen dan het geval zou zijn met een lagere vaccinatiedekking.
• In april 2022 zijn er ambulanceboten aan het ministerie van Juspol gedoneerd om de maritieme grenzen beter te bewaken tijdens de Covid-19 pandemie

Institutionele versterking
•  Betalingsachterstand bij NOB studiefonds is ingelopen. Dit was nodig voor de bekostiging van de studie om artsen op te leiden tot medisch specialist.
• Er is een verpleegkundig studiefonds ingesteld ter ondersteuning van de opleidingskosten voor verpleegkundige studenten.
• Voorbereidingen om 2e lijn zorg bij Marwina en Atjoni streekziekenhuizen te starten. De samenwerking CHOG (St. Laurent Hospital) en Marwina Ziekenhuis zal een voorloper hiervan zijn.
• Betaalplan van het financieel tekort van de bij BGVS ontstane US$ 3.5 miljoen afgerond. Het BGVS is nu bestendiger in de medicatie voorziening voor het land.
• Inlopen van lang bestaande kritische betalingsachterstanden binnen de ziekenhuiszorg. Nog steeds betalingsachterstanden aanwezig. Definitieve oplossing is een herorganisatie van het zorgstelsel, dat in proces is.

• Versterking van spoedtransport in de zorg. Het ministerie is nu in de afrondende fase van distributie van 12 ambulancevoertuigen. Vermeldenswaard is dat negen van deze voertuigen uit eigen financiële middelen is aangeschaft en het overige is gedoneerd aan Suriname via het UNOPS/Japan project.
• Cardiochirurgie en andere tertiaire zorg ondersteunt om de zorg te kunnen continueren.
• Er is medisch equipment voor o,a. Kindergeneeskunde veilig gesteld.
• Diverse acties bij het SZF ondernomen om verlies te voorkomen.
• Versterking van Covab om de verpleegkundige opleidingen te garanderen.
• Ter verbetering van de zorg in de dorpen in Kabalebo en Wayambogebied, vindt er overname plaats door MZ in een werkgroep met het MMC.

• Gloednieuwe en hypermoderne CT scan aangeschaft voor het Academisch Ziekenhuis Paramaribo
• Ligdagtarieven met gemiddeld 200% aangepast voor de ziekenhuizen
• Er zijn financiële middelen veiliggesteld voor een paar essentiële infrastructurele werken binnen de gezondheidsinstellingen, z.a. het Suriname Eye Centre, de renovatie en upgrade van de Spoedeisende Hulp AZP en de neonatologie high care unit van 's Lands Hospitaal.
•  Wat de versterking van de buitenlandse relaties betreft, heeft de regering van Japan via UNOPS een donatie van medisch equipement beschikbaar gesteld. Recentelijk is medisch equipment ter waarde van US$ 800.000 geschonken aan diverse gezondheidsinstellingen

• De behoefte analyse van Human Resource in Health (HRH) in Suriname m.n. huisartsen afgerond. Verdere analyse in overige medische en para-medische beroepen wordt voortgezet.
• Commissie geïnstalleerd voor wetgeving huisartsen opleiding. Ook een Commissie die bezig is met een BIG wet (Beroepen in de individuele gezondheidszorg) voor Suriname en een commissie die de wet op besmettelijke ziekten moet herzien.
• 2e semester 2022 start pilotfase met huisartsen spoedposten in samenwerking met de RGD.

Chronische ziekten en andere programma’s

• Een Nationaal Programma voor Chronische Ziekte is ontwikkeld en wordt binnenkort uitgevoerd.
• Dialyse-regulatie werkgroep gevormd en dialyse kostprijs aangepast om de dienstverlening te garanderen.
• Niertransplantatie project loopt vlotter na Covid-19 golven. In juni 2022 zijn de eerste 5 niertransplantaties gepland. Dit in samenwerking met het gerenommeerde Amsterdam UMC
•  Safe exercise area ter bevordering van lichaamsbeweging in december 2021 gerealiseerd door wekelijkse afsluiting dokter Sophie Redmondstraat.
• Open Gym in Commewijne gerealiseerd in samenwerking met de PAHO.
• “Healthy life style” incorporatie in curriculum van natuuronderwijs wordt uitgewerkt.
• Samenwerking tussen Guyana en Suriname in de gezondheidszorg gestart
• Digitaliseringsproces middels Health Informatie Systeem wordt voortgezet.
• Babyvoedingproject ter ondersteuning van groei bij kinderen. +/- 3500 baby's worden ondersteund
• HIv-programma en Malaria-programma actief ondersteund.

Advertenties

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August