Walden eruit, Kuldipsingh naar EZ en Mac Andrew naar AWJ
18 Apr 2022, 21:37
foto


Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft haar portefeuille ter beschikking gesteld van president Chan Santokhi. Dit is aanvaard door het staatshoofd. Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) zal per morgen het roer overnemen op dit ministerie. Van Kuldipsingh neemt Steven Mac Andrew over. Hij wordt morgen beëdigd. Dit meldt de Communicatiedienst Suriname in een persbericht.

De regering wijst erop dat evaluatie een constant proces is waarbij verdere veranderingen zullen worden gepleegd, wanneer en waar nodig. Zo zijn er nog gesprekken gaande met diverse ministers. Deze evaluatiegesprekken laten zien dat er onvoldoende uitvoeringscapaciteit is op bepaalde ministeries. Hier heeft de president de opdracht gegeven binnen een maand bij te stellen. Waar nodig zullen deze ministers individuen moeten identificeren in het kader van capaciteitsversterking.

Een ander gegeven is het programma 'uitvoering van projecten'. Dit heeft de volledige aandacht van de president. De structuur die hierbij zal worden gevolgd, staat dan ook rechtstreeks onder zijn leiding. Hieronder zit er een clusterteam van ministers ondersteund door een technisch secretariaat. In deze nieuwe structuur volgt dan een taskforce gestuurd door een projectleider. Dit alles zal erin moeten resulteren dat deze projecten nog dit jaar van start gaan. Alle beschikbare deskundigheid zal worden aangesproken. Dat resulteerde alvast in de aanwinst van de inkomende minister van AWJ die eerder aan het roer heeft gestaan van organisaties als onder andere de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.

Het evaluatieproces zet zich voort tot de parastatalen, diens rvc´s, de districtscommissarissen en andere werkarmen van de regering. Alle structuren zullen worden aangepakt, ongeacht de politieke partij die daar de leiding heeft aangewezen. Dit proces zal lopen totdat de diverse ministeries voldoende capaciteit hebben ontwikkeld om de komende jaren de projecten, zoals besloten in de regeringsraad, uit te voeren. Het gaat hierbij om meer dan ruim 200 projecten die zijn geïdentificeerd en goedgekeurd.
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October