VHP-voorzitter geeft startsein verkiezingscampagne 2025
17 Jan, 02:53
foto
VHP-voorzitter, president Chan Santokhi, spreekt de structuren van zijn partij toe. (Foto: VHP)


De VHP heeft haar 73e verjaardag zondag door de Covid-19 situatie aangepast herdacht. Op het partijterrein, De Olifant is bij het standbeeld van de oprichter wijlen Jagernath Lachmon, een krans gelegd. Partijvoorzitter, president Chan Santokhi sprak de partijstructuren, werkarmen, partijleden en overigen toe. Hij gaf onder andere aan dat de partij midden in de samenleving staat, in een proces van hervorming en innovatie, met sociaal-maatschappelijke ondersteuning van relevante groeperingen uit de samenleving. Santokhi lanceerde officieel de verkiezingscampagne van de partij naar 2025. 

Santokhi gaf aan dat de verantwoordelijkheid, die het volk de VHP heeft gegeven en vertaald is geworden in 20 zetels, boekdelen spreekt en daarmee rekening gehouden moet worden. "Maar we gaan niet uit de weg voor die verantwoordelijkheid”, zei de partijvoorzitter. Hij merkte op dat de VHP een partij is die ervoor zorgt om Suriname te redden en dat ook weer heeft gedaan na de verkiezingen van 2020. De regering, waar de VHP deel van uitmaakt is erin geslaagd, de neergang in de economie en samenleving te stoppen, en is bezig de neergang om te buigen naar economische groei.

De partijvoorzitter merkte op dat bij de politieke campagne naar 2025 toe, gewerkt moet worden op twee sporen. Het eerste traject is van de VHP als partij. Hierbij moet worden doorgegaan met wat de partij de verkiezingswinst heeft bezorgd, de Orange Movement, extra aandacht moet worden besteed aan binding, diversiteit en landelijke positionering, meldt de partij. 

Het tweede is het regeertraject, waarbij voorop staat, duurzame ontwikkeling. Het is de regering na anderhalf jaar gelukt van een bankroet land een land te maken met besparingen en dit door eigen kracht en kader. Gefocust zal worden op projecten die merkbaar zullen zijn voor de samenleving, in dat kader zijn er twaalf beleidsdomeinen, waar ministers verantwoordelijk voor zullen zijn, ondersteund door technisch kader.

De hernieuwde website van de VHP werd officieel gelanceerd, de voorzitter gaf ook aan, dat binnen niet al te lange tijd de partij zal beschikken over eigen televisie, radio en social media kanalen. Ook de huis aan huis en wijkbezoeken zullen worden opgepakt, zodra de Covidsituatie dat toelaat. De gemeenschap zal op adequate wijze op de hoogte worden gehouden van de projecten die worden uitgevoerd en die gepland staan. Zaterdag werden 31 VHP'ers gedecoreerd door het staatshoofd.
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May