Ramadhin: Quarantaine van 10 naar 5 dagen
14 Jan, 00:00
foto
In de vierde golf ging het voornamelijk om de deltavariant (geel). Bij de vijfde golf neemt omicron (rood) de overhand. Deze variant is besmettelijker maar het verloop is mild.


Mensen die besmet zijn met het covid-virus hoeven niet meer 10 dagen in quarantaine te gaan. De isolatietermijn is aangepast naar vijf dagen. Dit advies kan worden toegepast door huisartsen en bedrijfsartsen. Dit heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid meegedeeld donderdag in De Nationale Assemblee.

Nadat de regering aan het woord was, hebben verschillende Assembleeleden hun mening gegeven over het covidbeleid, de handhaving, het onderwijs en de vele besmettingen. De vergadering is verdaagd naar dinsdag. Dan zal de regering ingaan op de vele vragen die gesteld zijn. Diverse Assembleeleden willen weten waarom er nu een periode van vijf dagen wordt gehanteerd.

Uit testen van monsters die in december zijn gestuurd naar Nederland, blijkt dat naast de deltavariant nu omicron de overhand neemt. De ziekenhuisopnamen zijn aan het toenemen. Hetzelfde geldt voor opnamen op de Intensive Care Units. Ook het aantal besmettingen neemt toe. Ook besmettingen in het binnenland baren zorgen. Van de 294 personen die onlangs getest zijn door de Medische Zending, blijken 138 positief te zijn.

Ramadhin deelde mee dat het inreisbeleid is aangepast. Alleen gevaccineerden en classificatie naar hoog en laagrisico landen. Hierop werd opgemerkt door onder andere BEP-fractieleider Ronny Asabina en Claudie Doornkamp-Sabajo (NDP) dat via de oost- en westgrens mensen ongecontroleerd het land binnenkomen. Sabajo stelde voor om een testpunt op te zetten in de twee districten om mensen te screenen.

Assembleelid Stephen Tsang (NDP) plaatste vraagtekens achter het openen van de scholen, omdat het minstens een week duurt voor het effect van omicron duidelijk is. "Wanneer de regering van mening is dat scholen open kunnen middenin een 5e golf, wordt het geen tijd om de Burgerlijke Uitzonderingstoestand op te heffen? Is er een evaluatie geweest van de lockdown? Mensen zijn al twee jaar in een avondklok en het eist z'n tol op de samenleving. Wat is uw planning om de Burgerlijke Uitzonderingstoestand op te heffen?", zijn enkele vragen die Tsang stelde.
Advertenties

Saturday 26 November
Friday 25 November
Thursday 24 November