Column: Is de politie spoedig slechts ‘vriendje’?
05 Jan 2022, 00:59
foto


Het was weer eens extra lawaaierig in verschillende woonwijken van Suriname. Niet door het afschieten van vuurwerk. Dat viel bij deze jaarwisseling reuze mee.  De lawaaierigheid betrof de illegale feesten die reeds maanden burgers uit de slaap houden. Reclameren bij de politie bleek aan dovenmans oren gericht. Deze regering heeft het houden van deze feesten verboden om zodoende de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Maar ook heeft de regering beloofd dat wat de gezondheidszorg betreft het accent zou worden gelegd op de preventieve zorg. Wij hoeven de regering toch niet uit te leggen dat een goede nachtrust een essentieel deel uitmaakt van preventieve zorg? Als mensen zich constant ergeren aan bijvoorbeeld lawaai is dat niet bevorderlijk voor hun gezondheid. 

De minister van Justitie en Politie nam deel aan een actualiteiten radioprogramma om zelf geïrriteerde burgers aan te horen en hen zo goed en zo kwaad als het ging, te woord te staan. De minister uitte stoere taal. Maar stoere taal zonder handhaving is niet veel meer dan gebabbel in het luchtledige. Belangrijker is de politie te voorzien van het juiste gereedschap en wetten te maken, die hun optreden rechtvaardigt.

Ik heb vaker de politie in mijn ressort opgebeld als de rust in mijn huis weer eens verstoord werd door extern geluid, terwijl ik werken moest. De politie nam steeds prompt de telefoon op; niet lang daarna zorgden ze voor het terugkeren van de rust. Maar één straat verder woont er een recidivistische geluidsterrorist. Vaker heb ik de politie moeten vragen om in te grijpen en net zo vaak lukte het de politie om deze ordeverstoorder zich geciviliseerd te laten gedragen.

Toen ik recentelijk weer eens opbelde vanwege deze ordeverstoorder, vroeg ik de dienstdoende agent of er door de politie een staat wordt bijgehouden naar welke adressen ze steeds weer moeten uitrijden. Hij zei ‘ja’ - op een wijze waarop ik dacht “dit kan nooit waar zijn“. Ik hoop dat de politie, indien dat nog niet gebeurt, vanaf nu zal bijhouden wie steeds weer de buurt terroriseert met het produceren van excessief geluid. Wanneer de politie steeds weer voor dezelfde personen moet uitrijden dan is men daar toch penny wise and pound foolish bezig? Benzine wordt verspild; ook de afschrijving voor vervoermiddelen wordt bespoedigd, maar bovenal is dit een ernstige vorm van gezagsondermijning. De politie kan al gauw als vriendje getypeerd worden.

In deze gevallen moeten we te rade gaan bij wat in Nederland bekend staat als lik-op-stukbeleid; direct bestraffen bij overtredingen. Laten wij er van uit gaan dat de politie in Suriname een registratie bijhoudt van geluidshinderovertreders. Er wordt dan gewaarschuwd bij overtreding. Bij de volgende melding wordt apparatuur in beslag genomen. Deze wordt slechts teruggegeven na een ernstige waarschuwing en betaling van een fikse boete. Bij een volgende overtreding wordt de boete navenant verhoogd en kan de rechter besluiten om de apparatuur blijvend in beslag te nemen.

De politie staat bekent als de sterke arm. Laten we hopen dat deze sterke arm niet bezig is te veranderen in slappe handjes. Zeker is de politie ook bekend als onze beste kameraad. Als beste kameraad zal zij moeten optreden voor zij die het verdienen en de sterke arm moet gebruikt worden daar waar dat noodzakelijk is.

Een belangrijke voorwaarde voor het prudent en effectief optreden van de politie is dat hoogwaardigheidsbekleders - hun familie en vrienden - zich strikt houden aan regels, die de wet oplegt. Je kan niet de burgers constant in een lockdown gooien, terwijl jij, je familie en vrienden vrolijk verder gaan met het uitbundig vieren van bigi yari, huwelijken en wat dies meer zij.

Het intrieste dat zondag 2 januari j.l. in Moengo plaatsvond moet in deze meteen genoemd worden. Joel ‘Bordo’ Martinus organiseerde een groot feest waarbij – volgens bekomen berichten - minstens 2000 mensen aanwezig waren en er 22 bands optraden. Al die 2000 bezoekers wisten dat het feest gehouden zou worden, behalve … de politie van Moengo, terwijl Moengo nog lang geen wereldstad is.

Opvoeding en scholing blijft een noodzakelijke voorwaarde voor bewust burgerschap. Hoeveel mensen zullen als gevolg van dit feest Covid positief getest worden of misschien zelf sterven? Als onverantwoordelijke mensen u uitnodigen - in een tijd van Covid - voor zo’n feest, breng jij je eigen leven dan niet in gevaar? In dit verband denk ik dat de president niet alleen het volk streng moet aanspreken, maar zeker ook mensen in zijn omgeving. Met dit ‘feest’ heeft Bordo het beleid van regering Santokhi een flinke deuk gegeven.

In het STVS-nieuws van 30 december 2021 hoorde ik de voorzitter van DNA, Marinus Bee aan personen in een vooruitgeschoven positie vragen door hun gedrag het voorbeeld te geven. Hij vroeg ze letterlijk: Lead by example. Het is te hopen dat deze woorden ook direct aan Bordo zijn meegegeven, indachtig de odo: Te yu e kweki sneki, yu sa kisi aboma.

En dan hoor ik lezers zich afvragen: Heeft de politie nog het morele recht om op te treden tegen huis, tuin en keuken geluidsterroristen? Natuurlijk! Want zoals de parlementariër Otmar Rodgers, ons vaker voorhield: Two wrongs don’t make a right.

Hans Breeveld
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June