Belfort gaat niet in op uitnodiging ABOP-bestuur
05 Jan 2022, 05:41
foto
Assembleelid Edward Belfort laat zich de mond niet snoeren.


ABOP-bestuurslid tevens Assembleelid Edward Belfort peinst er niet over om in te gaan op de uitnodiging van het bestuur voor een onderhoud. Belfort om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij ervaren heeft dat praten niet helpt! "Ik heb het  afgelopen jaar diverse keren geprobeerd, het heeft niet geholpen! In tegendeel, de voorzitter is nooit fout en alle anderen die daar komen zitten betichten je dat je fout bent!" Belfort zegt dat hij zich de mond niet laat snoeren. Er zijn ook bedreigingen geuit naar zijn adres, waarin hem duidelijk is gemaakt dat hij niet welkom is in het partijcentrum.

"Ik ben niet door het bestuur gekozen in het parlement, maar door het volk, dus dien ik het volksbelang en niet het belang van ABOP of het bestuur! Ik ga de vuile was van ABOP niet buiten hangen! Ik doe het werk in het huis van het volk. Ik ben verantwoording verschuldigd aan het volk en niet aan een partij, bestuur of voorzitter," stelt het Assembleelid.

"Ik heb een eed afgelegd en handel dien overeenkomstig! Ik ga geen jaknikker zijn terwijl we het volk anders hadden beloofd. Wat wij hadden beloofd aan het volk dat moeten we nakomen! Ik ben voor de tweede keer voor vijf jaren gekozen door het volk, om zijn belangen te behartigen en dat doe ik! Dit volk heeft het nu moeilijker dan tijdens de regering-Bouterse, terwijl anderen nu miljonairs zijn, en het volk crepeert! Men denkt dat het volk slaapt, maar dat is niet zo!"

Belfort merkt op dat toen de partij in de oppositie was en hij in de media felle kritiek leverde op de regering-Bouterse hij wel goed was. Toen heeft niemand hem gezegd om geen kritiek te leveren. "Waar waren al de partijtoppers toen?" Belfort zegt dat hij niet van plan is om 'ja te knikken' zoals de voorzitter het wil hebben. Hij is ook niet van plan de deurwaardersexploot te accepteren. "Ik blijf mijn werk doen als volksvertegenwoordiger en heb niks te bespreken met het hoofdbestuur of de partijvoorzitter. Vol vertrouwen ga ik elke uitdaging tegemoet! Strey de fu strey, wi no sa frede, Gado de wi Fesiman!"
Advertenties

Sunday 03 March
Saturday 02 March
Friday 01 March