Van der San: Seal First Lady in strijd met grondwet
05 Dec, 00:00
foto
Het wapen van Suriname is gebruikt voor de seal van de echtgenote van de president.


In de samenleving is er behoorlijke commotie ontstaan over het legaliseren van een seal van First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry door president Chan Santokhi. Dit is in strijd met de grondwet. Eugène van der San, gewezen directeur van het Kabinet van de President, legt desgevraagd Starnieuws technisch uit waarom het ontwikkelen van een seal voor de echtgenote van de president onrechtmatig is.

Krachtens artikel 99 van de grondwet is de president belast met de uitvoerende macht en als executieve staatshoofd moet hij in die hoedanigheid beslissingen nemen. Deze beslissingen worden middels een presidentieel besluit bekrachtigd (PB). Zo blijkt dat bij PB d.d. 31 augustus 2020 no. 40, het instituut van de First Lady werd ingesteld in de plaats van het bureau van de First Lady.  Door de president is het bureau geïnstitutionaliseerd tot een officiële instelling. Dat kan alleen bij wet of een staatsbesluit.

"Dit besluit is een dwaling omdat in strijd met de grondwet de president zijn executieve bevoegdheid heeft gehanteerd om middels een presidentieel besluit het Bureau van de First Lady te wijzigen en in de plaats in te stellen een Instituut  van de First Lady zonder dat daartoe in de grondwet de positie van de First Lady wordt benoemd. Daarom is die handeling in strijd met de grondwet waardoor het ontwikkelen van een seal voor het Instituut ook onrechtmatig is en dientengevolge ook in strijd met de grondwet", legt Van der San uit.

"Ook het gebruiken van zijn discretionaire bevoegdheid kan in het onderhavige geen hulp bieden, omdat een besluit ten grondslag moet liggen om in dat concreet geval, bij de afweging naar eigen inzicht te kunnen handelen", stelt Van der San in een technisch relaas over het 'First Ladyschap'.
Advertenties