Verzoek invrijheidstelling verdachten wapendiefstal Bouterse afgewezen
03 Dec, 00:00
foto


Rechter Maytrie Kuldip Singh heeft het verzoek tot de voorlopige invrijheidstelling van Anesh G., Shayel B., Gregory A. en Neshinhio J. donderdag afgewezen, vanwege het feit dat de ernstige bezwaren nog aanwezig zijn. Anesh G., Shayel B., Gregory A. en Neshinhio J. worden samen met Prakaash L., Satish S. en Kenneth J. verdacht van diefstal van wapens bij ex-president Desi Bouterse.

Prakaash L. en Satish S., die eerder in vrijheid zijn gesteld, verschenen donderdag in de rechtszaal. Kenneth J. was ook in vrijheid gesteld, maar werd voor een ander strafbaar feit aangehouden. Hij weigerde in de rechtszaal te verschijnen. Advocaten Irvin Kanhai, Maureen Nibte en Raoul Lobo vroegen de voorlopige vrijlating van de verdachten. Kanhai en Lobo zeiden dat Anesh G. nog schoolgaand is. Anesh G. kent alleen zijn werkgever Shayel B. in deze zaak. Kanhai verwacht dat de zaak voor Anesh G. met een vrijspraak zal eindigen.

Lobo zei in zijn verzoek voor Shayel B. dat de politie alle tijd heeft gehad om het onderzoek te verrichten, maar toch is de herkomst van veel wapens nog steeds onduidelijk. Er zijn geen serienummers aangetroffen waardoor het niet duidelijk is of die wapens van diefstal afkomstig zijn. Volgens Lobo is Shayel B. nog een tiener en schoolgaand die een first offender is. Hij constateert dat de naam van Melvin Linscheer is genoemd door Bouterse, maar hij is niet gehoord door de politie. Hij vindt dat de politie ook geen onschuldscenario heeft onderzocht. Nibte vroeg de voorlopige invrijheidstelling van Neshinhio J. Zij legde de nadruk op de verklaring van Shayel B. op de zitting. Shayel B. verklaart geen wapens te hebben verkocht aan Neshinhio J. Het Openbaar Ministerie verzette zich tegen de verzoeken van de advocaten.

Kuldip Singh heeft een politieman donderdag als getuige gehoord. Uit het verhoor blijkt dat Walter Bouterse zichzelf van kant heeft gemaakt met een wapen dat uit de wapenkamer van zijn grootvader is gestolen. De politieman getuigde dat kennelijk valse aangifte van de wapendiefstal is gedaan. De diefstal kwam aan het licht na de suïcide van Walter.

Shayel B. is ook als getuige gehoord in de zaken van zijn medeverdachten. Shayel B. kende Walter ongeveer twee jaren. Hij had munitie en handgranaten bij Walter gezien. Hem werd door Walter gevraagd die te verkopen, maar hij weigerde dat. Het was Walter die hem foto’s van de wapens bleef sturen. Shayel B. verstuurde deze foto’s door naar derden, maar niet om kopers te zoeken.
De verdachten zullen op 20 januari worden gehoord.
Advertenties

Saturday 26 November
Friday 25 November
Thursday 24 November