Criminaliteitsurgentieplan moet criminaliteit indammen
18 Oct, 00:51
foto


Het ministerie van Justitie en Politie heeft besloten het Criminaliteitsurgentieplan uit te voeren. Dit besluit is genomen op basis van de golf van ernstige misdrijven van de afgelopen weken en het steeds toenemende roekeloos rijgedrag met als gevolg verkeersdoden en zwaar lichamelijke letsels. Het Criminaliteitsurgentieplan is bedoeld als ondersteuning aan de politie. Het Korps Politie Suriname is belast met de uitvoering, terwijl vanuit het ministerie en vanuit het Kabinet van de President capaciteitsversterking zal worden verleend. De regering verwacht binnen afzienbare tijd tastbare resultaten.

Operatie Saka Yu Tempo is reeds enige tijd in uitvoering, echter is het gebleken dat deze operatie nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, zegt het ministerie. De verkeerscriminaliteit viert hoogtij en gewelddadige   gewapende overvallen in woningen, bedrijven en op de openbare weg vinden met regelmaat van de klok plaats. De regering dient te allen tijde de veiligheid van de burgers te waarborgen. De regering erkent de problemen waarmee het Korps Politie Suriname te kampen heeft. Het gaat daarbij voornamelijk om personeelstekort, gebrek aan middelen voor verkeershandhaving en gebrek aan adequaat rollend materieel.

Hoofdlijnen van het plan zijn verhoogde surveillances om de zichtbaarheid van de politie en haar bijstandsteams te verhogen. Dit zal bestaan uit politievoertuigen en tijdelijke inzet van gehuurde voertuigen, bijstand van het Nationaal Leger en de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname, alsmede assistentie van geselecteerde bonafide particuliere beveiligingsbedrijven die voldoen aan de criteria van het Ministerie, een en ander vooruitlopend op de definitieve regulering van de sector.

In het plan zijn er ook bijzondere operationeel technische acties voorbereid die een preventieve werking moeten hebben en die de pakkans van verdachten moeten vergroten. Het uiteindelijke doel is het veiligheidsgevoel van de burgerij te verbeteren.
Advertenties