Ramadhin zet bereikte resultaten op een rijtje
14 Sep, 08:57
foto
Minister Amar Ramadhin van Volkgezondheid over bereikte resultaten in Nederland. (Foto: René Gompers)


Suriname en Nederland hebben op het gebied van volksgezondheid al een heel goede relatie. Maar er is nog meer in petto. Zo zullen onder andere Surinaamse verplegers de kans krijgen om zich te gaan specialiseren, komt er een twinningproject voor huisartsen en uitwisselingsprogramma’s voor laboratoriumpersoneel van BOG. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid deelt mee dat vanaf donderdag stappen worden ondernomen om de gemaakte afspraken tot uitvoer te brengen.

Ramadhin en een aantal collega-ministers hebben op een persconferentie uitgelegd wat ze hebben bereikt met het bezoek aan Nederland. President Chan Santokhi heeft benadrukt dat met het werkbezoek “de relatie met Nederland op elk niveau is hersteld”. Met Nederlandse steun en samenwerkingsverbanden moeten bepaalde sectoren worden ontwikkeld, of tot bloei worden gebracht. De bestaande samenwerkingsverbanden moeten “verbreed en uitgediept” worden.

De minister geeft aan dat Suriname al heel veel steun geniet van Nederland in de strijd tegen het coronavirus in de vorm van vaccins, materiaal, apparatuur, verbruiksmiddelen. Dit wordt voortgezet. Er zal wel meer gedaan worden aan kennisuitwisseling en wetenschappelijk onderzoek. Hij heeft afspraken gemaakt met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Radboud Universiteit in Nijmegen en het Academisch Medisch Centrum en de Logistics Community Brabant.  

Met RIVM is afgesproken voor steun bij het verzamelen van data over Covid-19, het analyseren ervan en het verwerken van monsters die bij covidpatiënten in Suriname zijn genomen. Er komt ook steun bij het transformeren van BOG naar een preventie instituut en het in kaart brengen van dengue in Suriname. Er zijn afspraken gemaakt om onderzoek- en uitwisselingsprogramma’s op te zetten voor het laboratorium personeel van BOG en andere experts.  

Met Radboud is onder andere overeengekomen dat er een 'studiebrug' komt tussen Covab en de verpleegkundige opleiding in Nijmegen. Er zullen studieplekken worden aangeboden voor algemene en gespecialiseerde opleidingen in de Verpleegkunde. Ook zal er een twinning faciliteit worden aangeboden voor de huisartsenopleiding. Er is eveneens gesproken over de Surinaamse specialisten in opleiding bij Radboud. Er is voorgesteld door Suriname dat zij tenminste een minimale vergoeding krijgen aangezien ze al werk verrichten.

Met AMC worden de banden verstevigd vooral op het gebied van opleidingen, onderzoek, patiëntenzorg, het uitzenden van patiënten zoals het voorgenomen niertransplantatieproject. Ook met Logistics Community Brabant (LCB) worden de banden verstevigd. Met LCB zal in Suriname een ‘regionaal expertise centrum’ worden opgericht om  “farmaceutisch onderzoek naar bijwerkingen bij medicatie te doen.”  De organisatie gaat ook medicijnen en verbruiksmiddelen naar Suriname zenden. De intentieverklaring hiervoor wordt deze week getekend.

Deze week worden de stappen ondernomen om de afspraken te concretiseren, deelt Ramadhin mee: “Op korte termijn, donderdag al, beginnen we samen met Volksgezondheid in Nederland, een routemap uit te stippelen en een tijdlijn te verbinden aan de afspraken die zijn gemaakt, zodat wij binnen korte tijd al vruchtbare resultaten kunnen merken.”
Advertenties