Diepgaand onderzoek naar wangedrag leden BBS
08 Aug, 17:26
foto
Enkele leden van de BBS schieten in de lucht tijdens de uitvaart van een collega.


Het ministerie van Justitie en Politie heeft een diepgaand onderzoek gelast naar het optreden van leden van de Beveiligings- en Bijstandsdienst (BBS). Enkele leden van de BBS hebben zaterdag tijdens een uitvaart schoten gelost in de lucht. De beelden hiervan gaan viraal op social media. Het ministerie verwacht binnen 48 uur rapportage over de medewerkers die zich aan dit ernstig plichtsverzuim hebben schuldig gemaakt. Tegen hen stelt het ministerie strenge disciplinaire maatregelen in het vooruitzicht. Dit wangedrag zal niet geaccepteerd worden.

Het ministerie van Justitie en Politie komt na rapportage van het waarnemend Hoofd van de BBS, Iwan Terborg, en na beelden van sociale media te hebben bekeken, tot de volgende conclusie:
Dat er op zaterdag 7 augustus 2021 een uitvaart is geweest van een overleden lid van de BBS. Dat er tijdens de uitvaart door meerdere leden van de BBS schoten zijn gelost met het dienstwapen, buiten de normale procedures en  gebruikelijke eerbewijzen zoals vastgelegd in dienstorders. De schoten zijn ongecontroleerd, onverantwoord, zonder opdracht, en buiten alle protocollen, dienstvoorschriften en commando's gelost, staat in een persbericht van het ministerie. 

Daarbij is er geen rekening gehouden met de veiligheid van omstanders. Deze leden  hebben zich op een dusdanige manier gedragen dat vastgesteld kan worden dat hier sprake is van indisciplinair handelen, ontoelaatbaar handelen en gevaarlijk handelen. Zij hebben  op negatieve wijze een dienstonderdeel van het Ministerie van Justitie en Politie uitgedragen dat in belangrijke mate moet bijdragen aan handhaving en rechtsbescherming.

Het signaal dat deze leden hebben gegeven naar de gemeenschap levert een ernstige deuk op in het vertrouwen dat zou moeten uitstralen van de BBS als een van de belangrijke interventie-eenheden van het Ministerie van Justitie en Politie. Juist nu het ministerie haar Beleidsplan 2021-2026 aan het uitvoeren is, het ministerie zich opmaakt voor een grote inhaalslag om de golf van onveiligheid terug te dringen, capaciteitsversterking voorbereid naar alle korpsen en eenheden, komt dit wangedrag als een onaangename verrassing."
Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October