Regering treedt in overleg met NZR; Bouva uit zaal gezet
30 Jul, 03:02
foto
Assembleelid Melvin Bouva wordt met de politie uit de zaal gezet, nadat hij een krachtterm heeft gebruikt. Assembleevoorzitter Marinus Bee zei dat dit gedrag niet geduld wordt.


Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft donderdagavond in De Nationale Assemblee beloofd dat zo spoedig mogelijk met de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) zal worden gesproken over de acute problemen. De ziekenhuizen hebben zich gewend tot vicepresident Ronnie Brunswijk om hun noodkreet te uiten omdat diverse gesprekken met ministers en het Staatsziekenfonds niet geleid hebben tot een oplossing. De NZR heeft meegedeeld dat de zorg vanaf 1 augustus niet meer is gegarandeerd.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar kaartte deze kwestie aan en drong aan op duidelijkheid en een oplossing. Hij merkte op dat uit de brief blijkt dat de zorg niet meer gegarandeerd is en daarom alarm is geslagen. Mahinder Jogi (VHP) vroeg aan voorzitter Marinus Bee om de regering tijdens de vergadering nog aan het woord te laten hierover. Hij voerde aan dat het volk geruststelling nodig heeft omdat mensen de knuppel in het hoenderhok gooien. Bee stemde hiermee en stelde de regering later tijdens de vergadering in de gelegenheid om in te gaan op deze kwestie.

Ramadhin gaf aan de situatie te hebben aangetroffen. Volgens hem is de NZR niet oprecht door te stellen dat de ligdagtarieven een waarde hadden van US$ 197 in 2014 en dat deze nu gedaald is naar US$ 31.55. De NZR heeft niet aangegeven dat in april vorig jaar de waarde al US$ 55 was. Er zijn volgens hem geen pogingen gedaan voor een structurele oplossing al die tijd.

Incident met Bouva
Assembleelid Melvin Bouva (NDP) ergerde zich aan de beantwoording van de minister en vroeg om een punt van orde. Hij bleef protesteren, waardoor de bewindsman zijn betoog niet kon vervolgen. Bee maande Bouva om zich rustig te houden en respect te tonen. Hij stelde dat Bouva niet kan bepalen voor de minister hoe hij moet antwoorden. Van Bee moest hij ophouden met schreeuwen. Op gegeven moment zei Bouva, die behoorlijk geïrriteerd was, 'stront'. De Assembleevoorzitter pikte dit niet en vroeg de politie om het Assembleelid naar buiten te begeleiden.

Na een schorsing zei Parmessar het jammer te vinden dat het zover is gekomen. Terwijl over een acute situatie wordt gesproken, gaat de minister de historie in om te zeggen hoe de situatie is ontstaan. Bouva is volgens hem geïrriteerd geraakt. Jogi voerde aan dat Bouva zeer provocerend bezig was, terwijl hij beter moest weten als gewezen vicevoorzitter van het college. Hij merkte op dat krachttermen gebruiken onacceptabel is. Dit is ook de mening van Bee die de samenleving namens het parlement zijn verontschuldiging aanbood. 

Structurele aanpak
Minister Ramadin stelde dat door de ligdagtarieven te verhogen - waar de ziekenhuizen om vragen - ook de premie omhoog zal gaan. De regering is voorstander van een duurzame aanpak. Daarvoor is er zes maanden nodig om alles op een rijtje te zetten. Hij gaf aan dat op diverse momenten de regering ingesprongen is en steun heeft geboden. Hij somde onder andere op: covidsteun, betaling van kritische crediteuren, SRD 25 miljoen is onlangs vrijgemaakt. Toelagen, vakantiegelden, afkoop van lumpsum is betaald. Ook particuliere ziekenhuizen krijgen steun. De hartchirurgie heeft US$ 500.000 gekregen om de zorg te kunnen garanderen. De ziekenhuizen moeten ook werken aan het produceren van ontbrekende jaarverslagen. Er zal zo snel mogelijk in overleg getreden worden met de NZR.

BEP-fractieleider Ronny Asabina wees op de alarmerende situatie waarbij acute oplossingen nodig zijn. De samenleving verwacht een oplossing. Parmessar merkte op dat er ook andere modaliteiten zijn om de inkomsten te verhogen dan de ligdagtarieven. Hij vroeg net als Patricia Etnel (NPS) voor dat mensen nu moeten betalen voor laboratorium-onderzoeken. "Dit terwijl ze hun premie maandelijks betalen", stelde Etnel. Zij benadrukte dat de samenleving zekerheden nodig heeft. Coalitiefractieleider Asis Gajadien voerde aan dat de regering niet solt met de gezondheidszorg en het probleem structureel zal aanpakken.
Advertenties

Saturday 16 October
Friday 15 October
Thursday 14 October